6 oktober 2021

Nya tjänsten JobMatch Career hjälper arbetssökande att göra rätt val i karriären

JobMatch Sweden lanserar nu ett verktyg som hjälper människor att hitta rätt i karriären, som helt utgår från individens professionella och personliga egenskaper. Karriärguiden JobMatch Career ger förslag och rekommendationer på olika yrkesval som kan fungera på individuell nivå. Rekommendationerna bygger på resultaten från det certifierade personlighetstestet JobMatch Talent och har utarbetats i samarbete med TRR.

– JobMatch Career är ett helt nytt sätt för människor att se hur de kan passa för specifika yrkesroller. Det går också att vända på det, om du är intresserad av en karriär inom ett specifikt område kan du med hjälp av verktyget se vilka av dina styrkor som du skulle få nytta av, och vad du behöver utveckla för att lyckas i en specifik yrkesroll, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

JobMatch Career är ett nyutvecklat komplement till det DNV-certifierade arbetspsykologiska personlighetstestet JobMatch Talent. Den nya tjänsten fokuserar på att ge värdefull information till personer som orienterar sig i arbetslivet och fungerar lika bra för personer mitt i karriären som för de som ska ta första steget in på en arbetsmarknad.

– Det är en pedagogisk och interaktiv karriär- och utvecklingsguide som helt bygger på individuella styrkor och egenskaper. Den kan användas som inspiration för nya karriärvägar eller som en vägvisare i att utveckla kompetens i relation till ett bestämt yrkesområde.

JobMatch Career ger information både om en persons arbetsrelaterade egenskaper och personliga arbetsstil – hur man förhåller sig till ett arbete och agerar i olika jobbsammanhang.

– I tjänsten kan personer efter ett genomfört JobMatch Talent-test filtrera karriärområden och se hur väl de matchar vart och ett av dem. Utifrån resultaten ges även automatiskt formulerad information som beskriver styrkor och svagheter, som sedan kan användas i jobbansökningar för de som så önskar.

Tjänsten har tagits fram i samarbete med TRR. JobMatch Career är tillgängligt för alla som tar JobMatch Talent-testet.

– Lika viktigt som att företag hittar rätt medarbetare är det att varje individ får möjlighet att hitta rätt karriär. Det är hela syftet med JobMatch Career, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

Så här fungerar JobMatch Career.