5 november 2021

JobMatch Talent hjälper funktionsvarierade till arbete, reportage i Chef och Dagens Samhälle

Sedan Sjuhärads samordningsförbund, som arbetar med människor som står långt från arbetsmarknaden, började använda JobMatch Talent för ett år sedan har ett 30-tal av cirka 100 deltagare gått vidare till jobb eller studier.  

Flera av våra deltagare vittnar om att de för första gången i livet hamnat i rätt yrke och på rätt arbetsplats, där deras förmågor visat sig vara en fördel. Alla som kommer vidare till arbetslivet mår mycket bättre. Att ett personlighetstest kan vara en så viktig pusselbit är fantastiskt”, säger Pernilla Andersson, projektledare och biträdande förbundschef i ett reportage i tidningen Chef. 

Dagens Samhälle skriver: ”Genom att fokusera på förmågor i stället för på vad någon inte kan, har Sjuhärads samordningsförbund fått till mer träffsäkra matchningar mellan personer med funktionsnedsättning och potentiella arbetsgivare.” 

Läs JobMatch Swedens berättelse om Sjuhärads samordningsförbund här.