9 maj 2022

JobMatch Talent erhåller förnyat certifikat av DNV

Redan 2015 blev JobMatch Talent det första svenska arbetspsykologiska testet att kvalitetsgranskas och certifieras av DNV, i enlighet med Europeiska psykologförbundets (EFPA) riktlinjer. Certifieringen förnyades 2018 och nu förlängs certifieringen för tredje gången till och med 2026.

– Denna femåriga förlängning av certifieringen visar återigen att JobMatch Talent är ett dokumenterat effektivt verktyg i rekryterings- och omställningsprocesser. Certifieringen är betydelsefull inte bara för att den visar att testet verkligen fungerar, utan även för att den bekräftar att vi upprätthåller fortsatt hög kvalitet i utvecklingsarbetet, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.  

JobMatch Talent är ett unikt arbetspsykologiskt test som bevisat kartlägger arbetsmässiga egenskaper, vilket gör det möjligt att matcha kandidater till rätt jobb vid rekryteringar och omställningsarbete.

– Vi är fortsatt ensamma i branschen med att kunna erbjuda ett arbetspsykologiskt test som kan förutse en persons framtida arbetsprestation i en specifik roll, säger Klaus Olsen.

Med den fem år långa förnyelsen av certifikatet visar JobMatch Sweden för marknaden och kunderna att JobMatch Talent-verktyget är av mycket hög kvalitet och lever upp till EFPA:s långtgående krav på psykologiska test för prediktering av arbetsprestation och utveckling av medarbetare.

– För alla verksamheter som rekryterar,­ inte minst för myndigheter, kommuner och organisationer inom offentlig sektor, är det av största vikt att genomföra lyckade rekryteringar. Felrekryteringar och misslyckade omställningar blir mycket kostsamma i både tid och pengar. Genom att använda JobMatch Talent så ökar man chanserna att lyckas, säger Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden.

Intresserad av JobMatch Talent? Testa gratis här.

 

Om DNV

DNV är ett ledande, oberoende certifieringsorgan för kvalitetssäkring, certifiering och Risk Management, verksamma inom en mängd branscher. DNV ansvarar för certifiering på den svenska marknaden.

Om EFPA

EFPA har som syfte att främja utveckling, spridning och tillämpning av psykologi i alla dess former och att bidra till att forma ett humant samhälle, i och utanför Europa, utifrån psykologins expertis.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Klaus Olsen, vd, 070-190 20 40, klaus.olsen@jobmatchtalent.com
Magnus Sjöbäck, presskontakt, 070-445 15 99, magnus.sjoback@greatness.se