11 maj 2022

Jobmatch Sweden växer med 48 procent, lanserar nytt test och satsar på Norden

Efter de senaste årens goda tillväxt planerar Jobmatch Sweden att under 2022 vidareutveckla flera tjänster samt fortsätta växa på hela den skandinaviska marknaden. Bland annat kommer ett helt nytt begåvningstest, Jobmatch LogiQ, att lanseras och nya försäljningskanaler ska etableras i både Norden och flera länder i Europa.

– Under 2022 ligger fokus på att ytterligare öppna upp de skandinaviska marknaderna genom etablering av aktiva partners i Norge, Danmark och Finland. Hittills växer vi ganska jämnt fördelat med olika produktgrupper, men den största tillväxtpotentialen finns internationellt, både inom och utanför Norden. Idag kan man göra Jobmatch Talent-testerna på 32 språk vilket talar för en god internationell tillväxtpotential, säger Klaus Olsen, vd Jobmatch Sweden.

I maj 2022 lanserar Jobmatch Sweden ett helt nytt IQ- och begåvningstest, Jobmatch LogiQ. Redan nu finns tydliga indikationer på att begåvningstestet kommer mottas mycket positivt av kunder och användare. Det nya testet, som också är certifierat av DNV, är utvecklat för att hjälpa rekryterare att identifiera rätt kandidater i rekryteringsprocesser. Parallellt med lanseringen av Jobmatch LogiQ kommer bolaget under 2022 även vidareutveckla karriärguiden Jobmatch Career, som lanserades i maj 2019.

– Vi ser att vår satsning på Jobmatch Career var en bra strategi. Behovet av en tillförlitlig och individbaserad karriärvägledning är jättestort, det finns ingen motsvarande tjänst på marknaden där arbetssökande och studerande så träffsäkert kan matchas med yrkesområden som passar deras talang och kompetenser.

En del av Jobmatch Swedens framgångsrecept har från början varit ett arbetssätt där de i tät dialog med kunder och användare optimerar och anpassar tjänsterna för att möta upp till nya krav och förutsättningar.

– En av Jobmatch Swedens största styrkor är att vi inte är så stora sett till antal anställda. Detta gör att vi kan vara flexibla och svänga fort. Under återstoden av 2022 kommer vi fortsätta satsa på att bli marknadens mest kund- och användarvänliga leverantör av arbetspsykologiska testsystem för rekrytering och karriärguidning.

Den starka organiska tillväxten beror både på att nya kunder hela tiden upptäcker Jobmatch Sweden och att befintliga kunder stannar kvar och växer. Jobmatch Sweden omsatte 20 miljoner kronor 2021, vilket är en ökning med över 48 procent från 2020.