29 juni 2022

Bättre rekryteringar och en mer lönsam process med certifieringskurs hos Jobmatch

Flera gånger per år arrangerar Jobmatch kurser i testsystemet vilket leder fram till en certifiering. Deltagarna får under kursens gång lära sig att mer utförligt tolka resultaten i Jobmatchs olika tester. Sedan kursen Certifiering i Jobmatch Talent började hållas för cirka tio år sedan har över 1000 personer gått den och kursomdömena visar hur mycket deltagarna uppskattar att få en djupare insyn i testresultaten.

– Deltagarna får kunskap i hur man kan utnyttja testresultaten till fullo, inte bara för rekrytering utan för onboarding, medarbetarutveckling, teamutveckling och chefscoachning till exempel. Vårt mål med varje certifieringskurs är att nöjda Jobmatchanvändare ska få ännu mer nytta och output av varje test, säger Anki Holmberg, Jobmatch Sweden.

Genom att bli certifierad Jobmatch Talent-användare kan till exempel HR-chefer, rekryterande chefer, HR-konsulter och andra som arbetar med personal, rekrytering och HR-frågor spara såväl pengar som tid, samtidigt som kunskapen i tolkning av testresultat både fördjupas och breddas avsevärt. Jobmatchs specialister finns dock alltid tillhands för stöd och input, även för certifierade användare.

– Jag brukar säga att vår certifieringskurs är som att ta körkort. Man blir inte en fullfjädrad förare när man får sitt certifikat, men man kan köra själv. Vi på Jobmatch finns alltid här som kartläsare vid behov!

Certifierade Jobmatch-användare tjänar i regel in kostnaden för kursen på tre till fem tester, vilket är en väsentlig besparing på sikt. I kursavgiften ingår, förutom två dagars undervisning, omfattande personlig genomgång av varje deltagares provresultat samt dialog kring utvärdering och tolkning av ett antal testresultat.

Certifieringen är personlig, vilket innebär att den som byter arbetsplats fortfarande har tillgång till tjänsten.

– Dessutom erbjuder vi certifierade användare som av olika anledningar inte har varit aktiva på ett tag att delta i en ny certifieringskurs, gratis; vi bjuder på kursavgiften och deltagaren står endast för eventuella konferens- och matkostnader. Vi vill att användarna alltid ska känna sig välkomna tillbaka till oss på Jobmatch.

Så här skriver en av alla nöjda deltagare om Jobmatch certifieringskurs:

”Kursens stora behållning är att få lära sig att tolka testet rätt och på så sätt bättre förstå sambanden mellan olika egenskaper. Att se bilden av en personlighet växa fram är både spännande och mycket intressant. Kursen var både utmanande och kul att gå och Lisbeth är en helt fantastisk lärare!”

Jobmatch arrangerar mellan 12 och 15 certifieringskurser per år, alltså mer än en per månad. Här kan du se kommande kursstarter.