30 augusti 2022

Jobmatch satsar på global expansion: Fredrik Nordén är ny Globalization Manager

Som ett led i Jobmatch Swedens pågående internationella satsning har Fredrik Nordén, tidigare säljare och affärsutvecklare på Jobmatch, gått in i en ny roll som Globalization Manager. Fredriks bakgrund är som internationell affärsutvecklare på ett av världens största utbildningsföretag. Efter bara ett par månaders arbete i den nya rollen har en ny partner i Norge etablerats och förhandlingar pågår med partners i Finland och Danmark.

– Nu tar vi nästa steg och krokar arm med lämpliga partners på andra marknader, för att ytterligare nå ut med våra tjänster, produkter och lösningar, säger Klaus Olsen, vd Jobmatch Sweden.

Fredrik Nordén har arbetat på Jobmatch sedan början av 2021. Tidigare arbetade han som Global Business Developer på utbildningsföretaget EF Corporate Language Solutions, en roll som innebar att skapa förutsättningar för samarbete över landsgränser, såväl inom organisationen som med lokala partners.

– Mitt ansvar var att utveckla kommunikationen mellan olika marknader och överbrygga kulturella skillnader. Att kommunikationen fungerar mellan länder, marknader och partners är en förutsättning för att lyckas. Nu ser jag fram emot att fortsätta bygga upp Jobmatchs internationella nätverk, säger Fredrik Nordén.

Fredrik sökte sig till Jobmatch Sweden då han såg en enorm potential i tjänste-, produkt- och serviceutbudet. Jobmatch Sweden erbjuder sina partners en komplett affärsmodell med ett fullt utvecklat online testsystem för rekrytering, omställning och medarbetar- och karriärutveckling.

– Jobmatch Sweden har ett fantastiskt erbjudande, med en modern produkt som kan ta världen med storm. Testerna är revolutionerande, pålitliga, mångsidiga, med unikt hög prediktiv validitet och dessutom mycket utvecklande på individnivå då de inte låser in testtagarna i förutbestämda boxar.

– Målet med våra internationella partners är att dessa agerar som självständiga verksamheter, som marknadsför Jobmatch samlade testsystem.

– Vi har redan påbörjat ett samarbete med Hapro i Norge, ett mycket bra exempel på den typ av internationella partners Jobmatch Sweden vill kroka arm med. Nu blir Hapro vår representant på den norska marknaden. Hapro ser samarbetet som en stor möjlighet att utöka sina tjänster mot nya och existerande kunder.

Jobmatch Sweden fortsätter nu den internationella etableringen, i första hand med fokus på att ingå partnerskap i övriga nordiska länder, därefter i de stora länderna i Europa. Förhandlingar pågår med partners i Danmark och Finland och företaget arbetar parallellt vidare med marknadsundersökningar i övriga europeiska länder.

Fredrik ser nu goda möjligheter att effektivt nå ut med Jobmatchs erbjudande till rätt beslutsfattare runt om i världen.

– Vi skyndar långsamt, men med stor energi och ett tydligt målfokus. Att bibehålla den höga kvaliteten på Jobmatch Swedens service, tjänster och produkter är alltid nummer ett, säger Fredrik Nordén, Globalization Manager på Jobmatch Sweden.

Läs mer om Jobmatch Swedens olika testlösningar och prova kostnadsfritt här.