17 oktober 2022

Nu kommer norska marknaden få direkt access till personlighetstestet Jobmatch Talent

Jobmatch Sweden AB har, som en del av sin pågående internationella satsning, ingått partneravtal med Hapro Jobb og Karriere AS i Norge, som bland annat ägs av norska kommuner och storbanken DNB. Samarbetet ger Jobmatch förutsättningar att via Hapros närvaro i Norge nå ut i rätt kanaler och nå rätt företag och organisationer.

– Hapro Jobb og Karriere AS har ett väl utbyggt kundnätverk i hela Norge, vilket gör förutsättningarna att snabbt etablera Jobmatch mycket goda. Harpo är engagerade och har höga ambitioner, så jag tror vi är en perfekt matchning, säger Klaus Olsen, vd, Jobmatch Sweden.

Hapro Jobb og Karriere är ett av Norges ledande kompetenscentrum och erbjuder arbetslivsinriktade åtgärder, kurser och arbetsmarknadstjänster. Över 4000 personer årligen får hjälp med omställning, karriärvägledning, chefscoachning och kompetensutveckling via Hapro. Genom samarbetet med Jobmatch kommer Hapro bland annat kunna addera personlighetstestet JobMatch Talent och karriärverktyget Jobmatch Career till sitt tjänsteutbud. För Jobmatch innebär partnerskapet i praktiken att Hapro kommer ansvara för den norska marknaden, både mot privat och offentlig sektor.

– Vi är jätteglada att Hapro valt att bli vår partner i Norge. Detta är verkligen win-win, Jobmatch får bred närvaro på den norska marknaden och Hapro får ett bra tillskott i serviceportföljen. Man kan jämföra det med när en streamingtjänst lägger till en ny populär serie i sitt utbud, säger Fredrik Nordén, Globalization Manager, Jobmatch Sweden.

Hapro valde Jobmatch Sweden som partner inte minst tack vare den växande efterfrågan på högkvalitativa testlösningar med bevisat god prediktiv validitet. Hapro kommer ha helhetsansvar för försäljning av Jobmatchs tjänster, de kommer även stå för service och stöd till kunderna.

– Att JobMatch Talent testlösningar är certifierade av DNV och följer EFPA:s riktlinjer var tungt vägande faktorer för Hapro, som vill satsa långsiktigt och seriöst på rätt tjänsteutbud. De har redan anställt två nya medarbetare som dedikerat kommer arbeta med Jobmatch i Norge, det visar på Hapros höga ambitionsnivå. Vi hoppas och tror att etableringen på den norska marknaden kommer öppna upp för expansion även i Finland och Danmark, där vi redan för samtal med potentiella partners.

– Vi gläder oss åt det nya samarbetet med Jobmatch Sweden. Målet är att göra Jobmatch till den mest kända och vi ser stora möjligheter att utvecklas i takt med att vi rullar ut Jobmatchs erbjudande på den norska marknaden. Precis som Jobmatch Sweden är vi en organisation som gör vad vi säger och säger vad vi gör, då blir samarbete hållbart, givande och lönsamt på både kort och lång sikt, säger Åge Skinstad, administrativ direktör på Hapro Jobb og Karriere AS.

Avtalet trädde i kraft i september 2022.

Läs mer om Hapro Jobb og Karriere här.