19 oktober 2022

”Vi har höga ambitioner med Jobmatch Talent i Norge” – Fredrik Nordén om internationaliseringen

Jobmatch inledde nyligen ett samarbete med norska Harpo Jobb og Karriere för att kunna växa snabbare på den norska marknaden.

– Det är ett etablerat företag med hängivna medarbetare, vi tror det här kommer vara en viktig pusselbit för att bli stora på personlighetstester i Norge, säger Fredrik Nordén, Globalization Manager, Jobmatch Sweden.

Fredrik Nordén, Globalization Manager, Jobmatch Sweden och Åge Skinstad, administrativ direktör på Hapro Jobb og Karriere AS.

Idag har Hapro i Norge nästan 30 jobmatchcertifierade medarbetare. Anki Holmberg, utbildningsansvarig på Jobmatch Sweden, har utbildat Hapros medarbetare på plats. Ungefär hälften är redan certifierade, övriga blir det inom kort. Med ett trettiotal jobmatchcertifierade medarbetare och fem kontor i Norge har Hapro riktigt goda förutsättningar för att effektivt och brett introducera Jobmatchs testlösningar.

– Hapro har höga ambitioner och mål när det gäller försäljningen av Jobmatchs testlösningar och med sitt stora, befintliga nätverk inom rätt industrier och målgrupper finns en mycket god grund för tillväxt, säger Fredrik Nordén.

Hapro har redan före den officiella lanseringen på den norska marknaden märkt av att kunderna är nyfikna och intresserade av Jobmatch och man satsar stort på att nå ut brett och effektivt, bland annat har man redan anställt en person, Lena Nynes, på heltid som kommer jobba dedikerat med Jobmatch i Norge.

– Vi har anställt Lena Nynes som chef för Jobmatchsatsningen i Norge. Vi har dessutom ett trettiotal medarbetare i Hapro som redan är certifierade i Jobmatchs testlösningar. Vårt nätverk i branschen täcker in en stor del av den norska arbetsmarknaden och vi har redan ett stort förtroendekapital, det är en mycket bra utgångspunkt för att lyckas, säger Åge Skinstad, administrativ direktör på Hapro Jobb og Karriere AS.

För Jobmatch Sweden är det viktigt med en god matchning på flera nivåer när partnerskap ingås med nya organisationer. Det handlar både om marknadsförutsättningar, geografiska faktorer och affärsmodeller, men det är även andra värden som avgör.

– För oss är det viktigt att vår värdegrund genomsyrar även våra samarbetspartners företags- och affärskultur. Jobmatch sätter stort värde på ambition, vilja och en go-get-mentalitet och med Hapro har vi verkligen funnit nålen i höstacken.

Hapros ledning och medarbetare visar ett enormt engagemang i den nya satsningen. En stor anledning att Hapro valt att ingå partnerskap med Jobmatch är att utbudet av tjänster och lösningar är paketerade på ett sätt som gör helhetserbjudandet färdigt att rulla ut.

– När vi skulle välja ett testverktyg som passar in i vårt tjänsteutbud var det viktigt för oss att hitta en samarbetspartner som har värderingar som linjerar med Hapros. Redan i första mötet med Klaus Olsen och Fredrik Nordén stor det klart att detta är en god matchning. Kvaliteten på testlösningarna i kombination med ett stort engagemang och en genuin vilja att hjälpa människor till rätt plats i livet bidrog i hög grad till att vi valt ut Jobmatch Sweden som vår samarbetspartner, säger Åge Skinstad, administrativ direktör på Hapro Jobb og Karriere AS.

Avtalet trädde i kraft i september 2022.

Läs mer om Hapro Jobb og Karriere här.

Hapros medarbetare certifieras i Jobmatch Talent.