20 oktober 2022

Jobmatch Talent certifierat för Norge

Efter åtta intensiva månader står det klart att personlighetstestet Jobmatch Talent är certifierat av DNV även i Norge.

– För den norska rekryteringsmarknaden är det nu bekräftat att Jobmatch Talent har en unikt hög träffsäkerhet, säger Klaus Olsen, vd på Jobmatch Sweden.

Enligt riktlinjer uppsatta av Europeiska psykologförbundet, EFPA, har certifieringsföretaget DNV genomfört en rigorös certifieringsprocess av rekryteringstestet Jobmatch Talent för den norska marknaden. Det innebär att DNV verifierar att testet mäter det som ska mätas. Certifieringsprocessen är omfattande och tidskrävande med mycket dokumentation och genomförande av olika studier för att kvalitetssäkra resultatet. För Jobmatch Talent tog certifieringsprocessen i Norge åtta månader.

– Att bevisa att ett test verkligen kan prediktera, alltså förutse, hur en kandidat kommer att prestera efter att ha blivit anställd är en stor utmaning rent tekniskt och psykometriskt, men tack vare certifieringen vet vi nu att Jobmatch Talent är ett av få rekryteringstest i världen som klarar det. Det är extra viktigt att kunna visa upp nu när vi satsar på den norska marknaden, säger Klaus Olsen.

Genom DNV är Jobmatch Talent nu även certifierat för norska användare. För den svenska marknaden har Jobmatch Talent varit certifierat sedan 2015. Av kvalitetsskäl är certifieringen tidsbegränsad och för Jobmatch Talent har den i Sverige förnyats två gånger och gäller fram till 2026. Den norska certifieringen gäller till och med 2027.

– Vi har precis inlett samarbete med norska arbetsmarknads- och omställningsföretaget Hapro Jobb och Karriär. Vi vet att Jobmatch Talent har en unikt hög träffsäkerhet i att selektera rätt kandidater för sina uppdragsgivare. För Hapro och deras uppdragsgivare är det en kvalitetsstämpel att testet nu även i Norge har validerats i DNV:s omfattande och oberoende granskning, säger Klaus Olsen, vd på Jobmatch Sweden.

Följande standards har tillämpats i certifieringsprocessen:
– EFPA (2013), EFPA Test Review Model Version 4.2.6
– NS-EN ISO/IEC 17065:2012

Läs mer om samarbetet med Hapro Jobb och Karriär.