1 februari 2023

Jobmatch storsatsar på Finland, inleder nytt partnerskap med FCG

Jobmatch Sweden har tecknat partneravtal med den finska koncernen FCG, Finnish Consulting Group, med målsättningen att etablera testsystemet Jobmatch Talent i Finland. Jobmatch får via FCG:s kundkanaler access till över 90 procent av Finlands offentliga sektor.

– FCG motsvarar alla våra önskemål på en internationell affärspartner, de har ett omfattande nätverk, en väl utbyggd och nationellt heltäckande organisation med hög kompetens, säger Fredrik Nordén, Globalization Manager, Jobmatch Sweden.

Misa Leiber på FCG och Fredrik Nordén på Jobmatch

Misa Leiber, FCG och Fredrik Nordén, Jobmatch Sweden.

Nu kommer den finska marknaden få bättre tillgång till Jobmatch Talent i och med avtalet mellan Jobmatch Sweden och FCG, ett finskt konsultföretag inom samhällsutvecklande verksamhet med över 700 anställda i över 70 länder och en omsättning på 71 miljoner euro. FCG:s affärsområde Recruitment and HR software solutions, som har ett femtiotal anställda, erbjuder HR-tjänster och rekryteringslösningar till finsk offentlig verksamhet. De har omkring 400 kunder vilket motsvarar 90 procent av marknaden.

– FCG får genom partneravtalet exklusiv rättighet att erbjuda Jobmatchs testlösningar och tjänster till hela den offentliga sektorn i Finland. Det blir ett kompletterande verktyg för att effektivisera rekrytering, on-boarding och medarbetarutveckling.

I Sverige är nära hälftens av landets kommuner och ett stort antal offentliga myndigheter, varav samtliga som jobbar med omställning, kunder till Jobmatch. På den norska marknaden är det Hapro Jobb & Karriere AS, som bland annat ägs av ett antal kommuner, som marknadsför Jobmatchs testlösningar.

– Att så många kommuner och offentliga myndigheter väljer testlösningar från Jobmatch beror på den höga prediktiva validiteten som bevisat effektiviserar rekryteringsprocesser. Dessutom är Jobmatch certifierat av DNV.

FCG har utvecklat Kuntarekry, en digital rekryteringsplattform, som i över tio år varit en samlad lösning för rekrytering till offentlig verksamhet och som används av såväl arbetsgivare som arbetssökande. Tjänsten har över en miljon registrerade användare årligen vilket motsvarar ungefär en femtedel av Finlands befolkning.

– Med Kuntarekry har vi redan digitaliserat rekryterings- och jobbsökarprocessen, genom att addera Jobmatchs utbud av testlösningar kan vi erbjuda ännu bättre verktyg för långsiktig personalförsörjning, säger Misa Leiber, vice president, affärsområde Recruitment and HR software solutions, FCG.

Jobmatch anser att partneravtalet med FCG erbjuder stora möjligheter till långsiktig tillväxt.

– Vi söker aktivt efter samarbetspartners där Jobmatch kan addera värde och komplettera ett redan befintligt och starkt erbjudande. Vi är övertygade om att FCG är rätt partner för att etablera Jobmatch som det ledande varumärket för rekryteringstester på den finska marknaden, säger Klaus Olsen, vd, Jobmatch Sweden.