18 april 2023

Jobmatch Sweden nu representerat i hela Skandinavien – ingår partnerskap med danska Moving Talent

Jobmatch Sweden tecknar nu partneravtal med danska rekryteringsföretaget Moving Talent, som får exklusiv rättighet att erbjuda Jobmatch DNV-certifierade arbetspsykologiska tester på den danska marknaden.

– Moving Talent är helt rätt partner för Jobmatch, de arbetar mot många olika branscher och levererar kandidater av hög kvalitet till sina kunder. Partnerskapet är en del i vår fortsatta expansion i Europa, säger Klaus Olsen, vd Jobmatch Sweden.

Kenneth Oldenburg, vd Moving Talent och Klaus Olsen, vd Jobmatch Sweden.

Jobmatch Sweden har målsättningen att expandera verksamheten internationellt. För den danska marknaden har nu ett partnerskap upprättats med rekryteringsföretaget Moving Talent, som får exklusiv rätt att erbjuda testsystemet Jobmatch Talent i Danmark.

I och med samarbetet med Jobmatch Sweden kan Moving Talent nu använda det arbetspsykologiska och DNV-certifierade personlighetstestet Jobmatch Talent, i samband med rekrytering åt kunderna.

– Våra kunder ställer höga krav och Jobmatch Talent adderar både tyngd och validitet till vårt erbjudande. Nu kan vi erbjuda kunderna något helt nytt, som ger oss ytterligare konkurrenskraft och möjligheter att växa, säger Kenneth Oldenburg, vd Moving Talent.

Att Jobmatch Talent är certifierat av DNV och vetenskapligt utvecklat för att användas vid rekrytering samt har stort fokus på att bedöma arbetsprestation, är bidragande orsaker till att Moving Talent valde att ingå partnerskap.

– Våra kunder finns i stor utsträckning inom universitets- och forskarvärlden. De eftersöker rekryteringstester med vetenskaplig grund som fokuserar på arbetsprestation, inte bara på personlighet. Med Jobmatch Talent i vår portfölj kommer vi kunna närma oss ett bredare kundsegment.

Den danska rekryteringsmarknaden har stora likheter med den svenska och växer stadigt. Jobmatch och Moving Talent delar målsättningen att växa till fler marknader.

– Jobmatch Talent är otroligt uppskattat av våra användare och resultatet av hårt arbete och forskning under många år. Både Moving Talent och Jobmatch Talent har samma drivkrafter, vilket gör detta till en bra matchning. Tillsammans har vi goda förutsättningar för att öka våra marknadsandelar i Europa, säger Klaus Olsen, vd Jobmatch Sweden.

Moving Talent vänder sig till företag som söker specifika – ofta nischade – kompetenser; exempelvis specialister, chefer och akademiker. Bolaget finns i hela Norden och arbetar främst mot teknik- och snabbväxande bolag, samt är marknadsledande i Danmark inom rekrytering och bemanning av internationella kongresser och events.

I oktober 2022 samt februari 2023 ingick Jobmatch partnerskap med norska Hapro Jobb og Karriere AS och finska FCG, Finnish Consulting Group. I och med partnerskapet med Moving Talent finns nu Jobmatch i Sverige, Finland, Danmark och Norge.