8 april 2024

Jobmatch fortsätter expansionen i Finland – nytt partnerskap med Career.fi Group

Jobmatch Sweden tecknar nu partneravtal med finska rekryteringsföretaget Career.fi Group. Jobmatch ser stor potential i Finland där arbetspsykologiska tester är vanligt inom rekrytering.

– Jobmatch Talent har referensgrupper från den nordiska marknaden och med hög prediktiv validitet. Snabbväxande Career.fi Group har ett etablerat nätverk och stora ambitioner som med Jobmatch nu stärker sitt produktutbud, säger Fredrik Nordén, Globalization Manager på Jobmatch Sweden.

Fredrik Nordén, Globalization Manager på Jobmatch Sweden och Heidi Alariesto, vd på Career.fi Group.

Finska Career.fi Group är ett rekryterings- och bemanningsföretag som genom lokal närhet till företagen hjälper till att identifiera kvalificerade kandidater för olika yrkesroller. Det arbetspsykologiska testet Jobmatch Talent integreras nu i bolagets erbjudande och kommer användas för att kvalitetssäkra de jobbsökandes färdigheter, förmågor och kompetenser.

– Felrekryteringar medför problem och höga kostnader för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Med Jobmatch tester kan vi öka träffsäkerheten och säkerställa att våra klienter hittar rätt personer. Testerna kommer även användas för att främja teamdynamik och samarbetsförmågor på arbetsplatserna, säger Heidi Alariesto, vd på Career.fi Group.

Career.fi Group kommer även erbjuda Jobmatch tester till HR-specialister på små och medelstora företag, med målsättningen att i framtiden även inkludera större bolag.

– Unikt för Jobmatch är att det är ett nordiskt test, med referensgrupper från den nordiska marknaden. Det gör att det passar väl i Finland, där arbetspsykologiska tester är vanligt inom rekrytering.

Med partneravtalet hoppas Career.fi Group växa kraftigt på den finska marknaden.

– Vi valde Jobmatch efter att vi själva testade verktyget och blev väldigt imponerade. Nu kan vi erbjuda företag en ännu mer pålitlig och prisvärd metod för rekrytering.

Career.fi Group blir bolagets andra partner i Finland. 2023 tecknade Jobmatch avtal med FCG, Finnish Consulting Group, som är inriktade mot offentlig verksamhet.

– Vår ambition är främst att utbilda marknaden om att Jobmatch Talent är ett test speciellt anpassat för arbetsprestation och som har hög träffsäkerhet, säger Fredrik Nordén.

Om Jobmatch Talent

Jobmatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper. JMT är certifierat av det världsledande certifieringsorganet DNV, med en prediktiv validitet på 0,63, vilket är högre än något annat test på den svenska marknaden. Läs mer här: jobmatchtalent.com/testverktyg

Om Jobmatch Sweden

Jobmatch Sweden är i Sverige en ledande aktör inom utveckling av avancerad rekryteringsteknologi och erbjuder lösningar som är utformade för att optimera rekryteringsprocessen. Med fokus på prediktiv validitet och en användarvänlig plattform förser Jobmatch företag med verktyg som gör det möjligt att fatta välinformerade och effektiva anställningsbeslut. Läs mer här: jobmatchtalent.com/

Om Career.fi Group

Career.fi Group erbjuder rekryterings- och HR-lösningar till stora och små företag på den finska och nordiska marknaden. Bolagets tjänster inkluderar bland annat omställning, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling, karriärrådgivning och utbildning. Läs mer här: career.fi/

För mer information:
Klaus Olsen, vd Jobmatch Sweden, 46 (0)70-190 20 40, klaus.olsen@jobmatchtalent.com
Magnus Sjöbäck, presskontakt Jobmatch Sweden, 46 (0)70-445 15 99, magnus.sjoback@greatness.se