14 maj 2024

Jobmatch i nytt partnerskap med Apsa: ”Kommer förändra arbetsmarknaden i Österrike”

Bristen på kvalificerade yrkesverksamma inom sektorer som IT och finans har bidragit till en konkurrensutsatt miljö på den österrikiska arbetsmarknaden. Nu ingår Jobmatch Sweden och det österrikiska rekryteringsföretaget Apsa ett strategiskt samarbete för att hjälpa företag att attrahera nya anställda.

– Vi tror att Jobmatch, med sin innovativa testmetodik, är exceptionellt lämpad för att möta marknadens utmaningar, säger Alfons Fanta, Managing Partner på Apsa.

Fredrik Nordén, Globalization Manager på Jobmatch Sweden och Alfons Fanta, vd på Apsa.

Apsa är ett av Österrikes ledande rekryteringsföretag med inriktning på området IT. Nu ingår bolaget partnerskap med Jobmatch Sweden, där det arbetspsykologiska testet Jobmatch Talent kommer användas för att stödja befintliga och nya kunders rekryteringsprocesser och säkerställa att de finner rätt kandidater.

– Vi lät fem personer från vårt team genomföra testet, där pricksäkerheten och relevansen av resultaten var avgörande i att inleda ett samarbete. Till skillnad från traditionella personlighetstester leder Jobmatch analys till en unik blandning av personliga insikter med jobbprofiler, vilket ger en helhetsbild som stämmer utmärkt överens med vår verksamhet, säger Alfons Fanta.

Apsa blir först med att introducera testerna i Österrike och är därmed ett strategiskt viktigt kliv i Jobmatch fortsatta expansion.

– Österrike är en spännande marknad med stor potential. Landet betraktas ofta som en inkörsport till Östeuropa, och med våra framtida planer att etablera verksamhet österut är detta en naturlig startpunkt. Här vill vi visa att det finns tester som verkligen fungerar och Jobmatch Talent, som har en prediktiv validitet på 0,63, har ett av de högsta i världen, säger Fredrik Nordén, Globalization Manager på Jobmatch Sweden.

I och med partnerskapet med Apsa finns nu Jobmatch representerat i nio länder. Dessa inkluderar Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Malta, Mexico, Luxemburg och nu även Österrike.

Om Jobmatch Talent

Jobmatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper. JMT är certifierat av det världsledande certifieringsorganet DNV, med en prediktiv validitet på 0,63, vilket är högre än något annat test på den svenska marknaden. Läs mer här

Om Jobmatch Sweden

Jobmatch Sweden är i Sverige en ledande aktör inom utveckling av avancerad rekryteringsteknologi och erbjuder lösningar som är utformade för att optimera rekryteringsprocessen. Med fokus på prediktiv validitet och en användarvänlig plattform förser Jobmatch företag med verktyg som gör det möjligt att fatta välinformerade och effektiva anställningsbeslut.

Om Apsa

Apsa är ett rekryteringsföretag baserat i Österrike. Företaget riktar sig till både företag och kandidater med att erbjuda tjänster inom IT och andra tjänstesektorer som exempelvis ekonomi, HR och marknadsföring. Bolaget erbjuder även rekrytering från länder utanför EU. Läs mer här