Latest news

31 okt

Högre krav från köparna behövs för att fler personlighetstester ska kvalitetsgranskas

Hur är läget på den svenska marknaden för arbetspsykologiska test – vilka har kvalitetscertifierat sina produkter, hur går granskningen till och varför certifieras inte fler? Det analyserar psykologidocenten Anders Sjöberg i inlägget Testgranskning i Sverige och andra länder, en lägesrapport på Psychometrics blogg den 18 oktober. ”Trots en modell för testgranskning som EFPA tagit fram Läs mer…

JobMatch logo
22 maj

JobMatch Sweden redo för GDPR

JobMatch Sweden har färdigställt arbetet inför den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj. Det i form av en uppdaterad integritetspolicy och ett personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller samtliga krav i den nya lagen. – Vi har arbetat fram ett avtal med all information om hur JobMatch Sweden hanterar och behandlar personuppgifter i det webbaserade Läs mer…

Ny studie: Kan JobMatch Talent förutse personlig utveckling
15 sep

Olika drivkrafter bakom kvinnors och mäns ledarskap

Det skiljer mycket litet mellan manligt och kvinnligt ledarskap, det är betydligt större skillnad på exempelvis yngre och äldre chefer. Vad en ny studie från Göteborgs Universitet på personlighetstesten JobMatch Talent visar är att de bakomliggande drivkrafterna skiljer desto mer. Insikterna kan vara vägledande för rekrytering, utvärdering eller att skapa fungerande incitamentsprogram. – Förenklat kan Läs mer…

6 sep

Nytt snabbtest kapar dyrbar tid för rekryterare

Det tar tid att rekrytera rätt person, bara att gå igenom själva ansökningarna kan vara mycket tidsödande. JobMatch Sweden lanserar därför ett nyutvecklat pre-screeningtest för att skynda på processen och med hög träffsäkerhet plocka fram rätt kandidater ur högen med ansökningar. – Vi vill ge ett träffsäkert gallringsinstrument till företag och organisationer som får in Läs mer…

27 sep

Ny forskningsrapport: Personliga egenskaper och arbetsprestation i e-handeln

I en ny forskningsrapport undersöker Lennart Sjöberg, professor emeritus i psykologi, hur personliga egenskaper påverkar arbetsprestation, utöver de enligt femfaktorteorin centrala egenskaperna. Studien genomfördes genom att låta tre olika personalgrupper från ett e-handelsföretag genomföra ett arbetspsykologiskt personlighetstest. Sjöberg delar i studien upp företagets anställda i följande tre grupper; Grupp A – medarbetare utvalda av ledningen Läs mer…

25 Nov

Jobmatch Sweden välkomnar åtta nya certifierade användare

JobMatch Swedens utbildningar i testverktyget JobMatch Talent lockar allt fler och nyligen certifierades åtta nya personer. Att bli certifierad i JobMatch Talent innebär att kunna använda testet helt självständigt och implementera det i fler användningsområden än bara rekrytering. – De som genomgår utbildningen kan själva tolka och analysera resultaten. Majoriteten av våra certifierade användare arbetar Läs mer…

21 okt

Polismyndigheten använder Jobmatch Talent i ny ledarskapsstudie

I en ny studie använder Polismyndigheten Jobmatch Talent för att identifiera de egenskaper hos polischefer som är viktigast i en lärande organisation. Syftet är att utvärdera det befintliga ledarskapet och ställa det i förhållande till en framtagen idealprofil. Resultaten av studien beräknas redovisas i slutet av 2015. – Ett av målen med studien är att Läs mer…

11 sep

”Vi blev först!”

Som första svenska arbetspsykologiska test har JobMatch Talent nu blivit certifierat och kvalitetsgranskat av det världsledande certifieringsorganet DNV GL enligt European Federation of Psychologists’ Associations nya krav och kriterier. – Det här är ett stort erkännande. Våra befintliga kunder vet redan att vårt test fungerar, nu har vi även DNV GL som kvalitetsstämpel vilket tydligt Läs mer…

9 sep

Akademikern uppmärksammar Jobmatch Talent-studie

Akademikern, Akademikerförbundet SSR:s medlemstidning, skriver om Jobmatch Talent-studien som undersöker hur yngre och äldre chefer skiljer sig från varandra. Akademikern skriver bland annat att äldre chefer ser sina medarbetare som den viktigaste resursen för att nå önskade resultat medan yngre chefer snarare ser sig själva som den viktigaste faktorn för att nå framgång. Läs hela Läs mer…

4 sep

Computer Sweden skriver om JobMatch Talent

Även Computer Sweden skriver om den forskningsstudie på skillnader mellan yngre och äldre chefer som forskare vid Göteborgs universitet har genomfört i samarbete med JobMatch Sweden. Computer Sweden skriver bland annat att en stor skillnad mellan yngre och äldre chefer är var deras fokus ligger – yngre chefer är mer karriärmedvetna och ambitiösa medan äldre chefer Läs mer…