22 mars 2024

Att välja rätt referenser: En guide för arbetsgivare

Hur viktigt är det med referenser?

Att välja rätt referenser när du som arbetsgivare ska bedöma potentiella anställda kan vara avgörande för att säkerställa en framgångsrik rekryteringsprocess. Referenser fungerar som en fönstertitt in i en kandidats professionella och personliga bakgrund, vilket kan ge värdefull insikt som inte alltid syns på CV:t eller under intervjun. Men hur kan arbetsgivare tänka kring referenser på ett strategiskt sätt? Här är några viktiga överväganden att ta hänsyn till:

  1. Relevans över kvantitet: Det är frestande att begära en lång lista med referenser från kandidaten, men det är viktigare att fokusera på relevansen. Välj referenser som kan ge insikt i den specifika kompetens och erfarenhet som är viktig för den aktuella rollen. Det kan vara före detta chefer, kollegor eller kunder som har direkt erfarenhet av kandidatens arbete.
  2. Kontrollera tillförlitligheten: Innan du kontaktar referenser är det klokt att kontrollera deras tillförlitlighet. Se till att de är verkliga och har haft en meningsfull interaktion med kandidaten. Det är också viktigt att bekräfta att referenserna är bekväma med att ge feedback och är medvetna om deras roll i rekryteringsprocessen.
  3. Var specifik med frågorna: Förbered specifika frågor som du vill ställa till referenserna för att få relevant och djupgående information. Undvik att bara be om allmänna kommentarer och istället fokusera på kandidatens prestationer, styrkor, svagheter och arbetsstil. Exempel på frågor kan inkludera: ”Kan du ge exempel på hur kandidaten hanterade en utmanande situation på arbetsplatsen?” eller ”På vilket sätt bidrog kandidaten till teamets framgångar?”
  4. Respektera sekretessen: Kom ihåg att även om referenser kan ge värdefull information, är det viktigt att respektera både kandidatens och referensens integritet. Var försiktig med att fråga om känslig information och se till att endast dela relevant feedback internt inom rekryteringsgruppen.
  5. Var öppen för olika perspektiv: Var medveten om att olika referenser kan ge olika perspektiv på kandidaten. En referens kanske betonar kandidatens tekniska skicklighet medan en annan lyfter fram deras förmåga att samarbeta i team. Att ta hänsyn till olika synpunkter kan ge en mer komplett bild av kandidaten.
  6. Lyssna mellan raderna: Ibland är det inte bara vad som sägs som är viktigt, utan också vad som inte sägs. Var uppmärksam på tonfall, pauser och undvikna ämnen under referenssamtalen. Detta kan ge ledtrådar om eventuella bekymmer eller områden som behöver ytterligare undersökning.

Att välja rätt referenser kan göra en betydande skillnad i rekryteringsprocessen genom att ge dig en mer omfattande förståelse för kandidaternas kompetens och lämplighet för rollen. Genom att vara medveten om relevans, tillförlitlighet, sekretess och olika perspektiv kan du effektivt använda referenser som en värdefull resurs i din rekryteringsstrategi.