14 maj 2024

Vad innebär det att vara ansvarstagande?

Ansvarstagande är en aktiv handling. 

Själva ordet ansvar kan bland annat härledas till att svara an på en situation. Det engelska ordet för ansvar är responsibility, vilket för tankarna till ens förmåga att ge en respons och ordet ”respons” på svenska kan syfta på ett beteende som är kopplat till ett stimulus.

Det skall inte förväxlas med pliktkänsla. Pliktkänsla är ett förhållningssätt och inte en aktiv handling. Om vi är välanpassade så har vi ofta en hög pliktkänsla, men den säger inte alltid något om vår förmåga att ta ansvar. 

Ansvarstagande är en ganska komplex företeelse som involverar många egenskaper hos personen. För att ta ansvar krävs ofta både agerande och en portion mod. Och då ska vi inte glömma att beteenden såsom att gå i försvar, hitta förklaringar och liknande kan sabotera ansvarstagandet.

Hur visar man ansvarstagande?

Att vara ansvarstagande innebär att man tar ansvar för sina handlingar, beslut och deras konsekvenser. Det innebär också att man uppfyller sina skyldigheter och åtaganden på ett tillförlitligt sätt. Här är några centrala aspekter av att vara ansvarstagande:

  1. Pålitlighet och tillförlitlighet: Att hålla sina löften och åtaganden, samt att människor kan lita på att man gör det man säger att man ska göra.
  2. Initiativtagande: Att ta initiativ och vara proaktiv i att lösa problem och ta tag i uppgifter utan att behöva bli tillsagd.
  3. Självdisciplin och självkontroll: Att kunna kontrollera sina impulser och agera i enlighet med långsiktiga mål och värderingar, snarare än att ge efter för omedelbara behov och önskemål.
  4. Ansvar för konsekvenser: Att erkänna och ta ansvar för både positiva och negativa resultat av sina handlingar, och att lära av sina misstag.
  5. Respekt för andra: Att ta hänsyn till hur ens handlingar påverkar andra människor och att agera med omtanke och respekt.
  6. Etik och integritet: Att agera i enlighet med etiska principer och att vara ärlig och uppriktig i sina handlingar och relationer.
  7. Engagemang och delaktighet: Att vara aktivt engagerad i sina uppgifter, sitt arbete, och i gemenskapen, samt att bidra positivt till det gemensamma målet.

Sammanfattningsvis så handlar ansvarstagande om att vara medveten om sitt eget beteende, att agera på ett tillförlitligt och respektfullt sätt, och att ta ansvar för hur ens handlingar påverkar både en själv och andra.