28 juni 2024

Vad skapar motivation och engagemang?

Vad innebär det att vara engagerad?

Det är nog så att alla organisationer vill ha engagerade medarbetare, men det är långt ifrån alla medarbetare som är engagerade i sitt jobb. Alla organisationer är inte heller engagerade i sina medarbetare

Vad är då engagemang?

Vi skulle beskriva det som en medarbetares känsla av motivation, tillfredsställelse och ansvarstagande för sitt arbete. 

Engagerade anställda visar ofta hög produktivitet, lojalitet och är villiga att gå utöver sina arbetsuppgifter för att bidra till företagets framgång

Grundläggande aspekter av engagemang

  1. Motivation: En inre drivkraft att delta och bidra.
  2. Passion: Känslomässig investering i aktiviteten eller målet.
  3. Ansvar: Viljan att ta ansvar och göra sitt bästa.
  4. Kreativitet: Att komma med nya idéer och lösningar.
  5. Uthållighet: Förmågan att hålla ut och fortsätta arbeta mot målet trots utmaningar och motgångar.

Hur skapar man engagemang?

Att få folk att engagera sig kan vara en utmaning, men det finns flera strategier som kan vara effektiva beroende på sammanhanget. Här är några allmänna tips för att öka engagemanget:

1. Skapa meningsfulla mål

Människor engagerar sig mer om de förstår och tror på målet. Var tydlig med varför engagemanget är viktigt och hur det kan göra en positiv skillnad.

2. Kommunicera tydligt

Klar och öppen kommunikation är avgörande. Se till att alla förstår vad som förväntas av dem och hur de kan bidra. Använd olika kanaler för att nå ut, som möten, e-post och sociala medier.

3. Involvera och lyssna

Ge människor möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattande processer. Lyssna på deras idéer och feedback. När folk känner sig hörda och respekterade är de mer benägna att engagera sig.

4. Bygg gemenskap

Skapa en känsla av samhörighet och gemenskap. Detta kan göras genom team-building aktiviteter, sociala tillställningar och andra möjligheter för människor att interagera utanför de vanliga arbetsuppgifterna.

5. Erbjud incitament

Motivera genom att erbjuda belöningar, erkännande eller andra incitament. Det kan vara allt från officiella utmärkelser till informella erkännanden av insatser.

6. Utbilda och utveckla

Ge folk möjlighet att utvecklas och lära sig nya färdigheter. När människor känner att de växer och utvecklas, är de mer benägna att känna engagemang.

7. Ge stöd och resurser

Se till att de som förväntas engagera sig har tillgång till nödvändiga resurser och stöd. Om de känner att de kan lyckas med sin insats är de mer benägna att engagera sig.

8. Föregå med gott exempel

Visa själv det engagemang du vill se hos andra. Ledare som är passionerade och engagerade inspirerar ofta sina team att följa efter.

9. Skapa en positiv miljö

En positiv och stödjande arbetsmiljö kan kraftigt öka engagemanget. Undvik negativitet och konflikter, och skapa en atmosfär där folk känner sig uppskattade och trygga.

10. Mät och justera

Följ upp och mät engagemanget regelbundet. Använd feedback för att justera strategier och förbättra engagemanget över tid.

Genom att kombinera dessa strategier och anpassa dem till din specifika situation kan du öka chanserna för att få folk att engagera sig mer aktivt och entusiastiskt.

Jobmatch Talent

Genom att använda Jobmatch Talent kan du snabbt ta reda på vilka aspekter av engagemang som ligger naturligt för din kandidat eller medarbetare. Du kan även lättare se vilka områden personen behöver extra stöd med för att ha potentialen att bli mer engagerad.

Slutligen

Engagemang är en nyckelkomponent för framgång i många olika aspekter av livet. Det leder till högre produktivitet, bättre relationer, och större personlig tillfredsställelse.  Det är en förutsättning för en välmående organisation och en av grundpelarna för att kunna expandera utan allt för mycket växtvärk.