JobMatch HR-blogg

14 maj, 2024

Vad innebär det att vara ansvarstagande?

Ansvarstagande är en aktiv handling.  Själva ordet ansvar kan bland annat härledas till att svara an på en situation. Det engelska ordet för ansvar är responsibility, vilket för tankarna till ens förmåga att ge en respons och ordet ”respons” på svenska kan syfta på ett beteende som är kopplat till ett stimulus. Det skall inte Läs mer…

Läs vidare
30 april, 2024

Är det en styrka att vara självgående?

Vad innebär det att vara självgående på en arbetsplats? Att vara självgående innebär att kunna arbeta och fatta beslut på egen hand utan ständig övervakning eller styrning från andra. Det innebär att kunna ta ansvar för sitt arbete, lösa problem självständigt och driva projekt framåt utan att behöva ständig vägledning. Varför är det viktigt att Läs mer…

Läs vidare
15 april, 2024

Vad kännetecknar ett bra samarbete?

Vad innebär ett bra samarbete? Bra samarbetsförmåga innebär inte bara att kunna samarbeta effektivt i en grupp utan också att vara medveten om hur ens egna handlingar och beteenden påverkar andra. Det handlar om att kunna balansera sina egna mål och intressen med gruppens och vara villig att kompromissa för att uppnå det bästa resultatet Läs mer…

Läs vidare
5 april, 2024

Vad är Prediktiv Validitet?

Vad innebär Prediktiv Validitet? När man bedömer individens prestationer eller beteenden, är det avgörande att använda effektiva psykologiska tester. Ett viktigt begrepp som vi ofta stöter på i detta sammanhang är ”prediktiv validitet”. Men vad betyder det egentligen och varför är det så viktigt? Det finns olika typer av validitet för psykologiska tester, men den Läs mer…

Läs vidare
22 mars, 2024

Att välja rätt referenser: En guide för arbetsgivare

Hur viktigt är det med referenser? Att välja rätt referenser när du som arbetsgivare ska bedöma potentiella anställda kan vara avgörande för att säkerställa en framgångsrik rekryteringsprocess. Referenser fungerar som en fönstertitt in i en kandidats professionella och personliga bakgrund, vilket kan ge värdefull insikt som inte alltid syns på CV:t eller under intervjun. Men Läs mer…

Läs vidare
1 mars, 2024

Vad krävs för en lyckad chefsrekrytering?

Att bygga ett starkt och framgångsrikt team genom rekrytering är som att sätta ihop ett pussel. Varje steg är en viktig pusselbit, och när de är på plats, skapar de tillsammans en bild av ett framgångsrikt och hållbart team.
När det kommer till rekrytering är det viktigt att ha en genomtänkt strategi för att säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats. Här är några nyckelpunkter att ha i åtanke för att skapa en effektiv och framgångsrik rekryteringsprocess.

Läs vidare
30 januari, 2024

Varför rekryteringstester?

Rekryteringstester, inklusive personlighetstester, är vanliga för att bedöma kandidaters lämplighet för specifika positioner. Dessa tester ger arbetsgivare en djupare förståelse för en kandidats personlighetsdrag och beteendemönster, vilket hjälper att bedöma om de passar in i företagskulturen och kan utföra jobbet framgångsrikt.

Läs vidare