Videor

Innovation

Vad är innovation och inom vilka yrken är det önskvärt och icke önskvärt? Innovation är att skapa nya idéer eller förbättra befintliga. Det är viktigt för framsteg och konkurrenskraft på arbetsplatsen.

Läs skript

Forskningsstudie om polisens ledarskap

Ann-Christine Andersson Arntén är doktor i psykologi och utredare vid NOA:s (Nationella operativa avdelningen) utvärderingsfunktion. Här berättar hon om sin forskning inom polisens ledarskap och om hur hon med hjälp av det DNV certifierade arbetspsykologiska testet JobMatch Talent, har klarlagt styrkor och utvecklingsområden i det svenska polisledarskapet. Hennes mantra är att en bra ledare måste gilla människor.

 

Hur SCB jobbar med strategisk kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer

Martin Lagerström arbetar som coach, konsult och rådgivare åt Statistiska Centralbyrås ledningsgrupper och chefer. Han pratar bl.a. om coachande ledarskap, hur de utvecklar deras ledningsgrupper, chefer och ledare samt hur de använder olika psykometriska test i deras olika faser av deras ledarskapsprogram.

Läs mer

”Vaccinera dig mot stress i ditt ledarskap.”

2017-02-27

Trevor Archer, forskare och doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, och Anki Holmberg från JobMatch Sweden föreläser om bland annat de vanligaste stressfällorna och hur de undviks.