JobMatch LogiQ – Exempel på olika resultat

Du kan välja mellan sex olika testversioner. Varje version är anpassad till ett specifikt yrkesområde – från allmänna praktiska yrken till yrken inom avancerad teknik och naturvetenskap.

1. Avancerad teknik och naturvetenskap

Testet lämpar sig för befattningar som kräver god matematisk kompetens, förmåga till avancerat logiskt resonemang, problemlösning av komplex natur samt en snabb kognitiv reaktionstid.

Exempel: Kunskapsintensiva tjänster och ledarroller inom naturvetenskap, IT, teknik, medicin och forskning.

Deltester: Matematisk förståelse, Avancerad logik, Komplex problemlösning.

Antal frågor: 60. Genomsnittlig svarstid: 27 minuter. Genomsnittlig IQ-poäng: 116.

Se resultat

2. Kvalificerade teoretiska tjänster

Testet lämpar sig för befattningar som kräver kompetens inom numeriska beräkningar, förmåga till avancerat logiskt resonemang, problemlösning av komplex natur samt en snabb kognitiv reaktionstid.

Exempel: Kunskapsintensiva tjänster och ledarroller inom humanvetenskap, pedagogik, ekonomi, HR, projektledning och analys.

Deltester: Numerisk förståelse, Avancerad logik, Komplex problemlösning.

Antal frågor: 60. Genomsnittlig svarstid: 25 minuter. Genomsnittlig IQ-poäng: 110.

Se resultat

3. Ledarskap

Testet lämpar sig för chefsbefattningar som kräver kompetens inom numeriska beräkningar, grundläggande logiskt resonemang, problemlösning av komplex natur samt en snabb kognitiv reaktionstid.

Exempel: Allmänna chefsbefattningar med personalansvar. För kunskapsintensiva chefsbefattningar, välj test 1 eller 2.

Deltester: Numerisk förståelse, Allmän logik, Komplex problemlösning.

Antal frågor: 60. Genomsnittlig svarstid: 20 minuter. Genomsnittlig IQ-poäng: 105.

Se resultat

4. Kvalificerade praktiska yrken

Testet lämpar sig för praktiskt inriktade yrken som kräver god matematisk kompetens, förmåga till grundläggande logiskt resonemang samt problemlösning av komplex natur.

Exempel: Processteknik, kvalificerat hantverk, underhåll, inspektion och kvalificerade vårdyrken.

Deltester: Matematisk förståelse, Allmän logik, Komplex problemlösning.

Antal frågor: 60. Genomsnittlig svarstid: 25 minuter. Genomsnittlig IQ-poäng: 101.

Se resultat

5. Allmänna teoretiska tjänster

Testet lämpar sig för befattningar som kräver kompetens inom numeriska beräkningar, förmåga till grundläggande logiskt resonemang och en snabb kognitiv reaktionstid.

Exempel: Försäljning, inköp, administration, kommunikation, pedagogiska yrken på lägre nivå, service och support.

Deltester: Numerisk förståelse, Allmän logik.

Antal frågor: 40. Genomsnittlig svarstid: 10 minuter. Genomsnittlig IQ-poäng: 96.

Se resultat

6. Allmänna praktiska yrken

Testet lämpar sig för praktiska yrken där det krävs kompetens inom numerisk förståelse och förmåga till grundläggande logiskt resonemang.

Exempel: Transport, turism, butik, lager, bevakning, servering samt mindre kompetenskrävande yrken, t.ex. inom vård och omsorg.

Deltester: Numerisk förståelse, Allmän logik.

Antal frågor: 40. Genomsnittlig svarstid: 10 minuter. Genomsnittlig IQ-poäng: 86.

Se resultat