AJ Produkter sparar mycket tid med Jobmatch Talent

AJ Produkter använder testerna Jobmatch Talent och Jobmatch LogiQ för att välja ut kompetens till olika tjänster. Rekryteringen blir tidseffektiv samtidigt som HR-avdelningen får en kvalitetssäker återkoppling som även kandidaterna tar del av.

– Många kandidater är förundrade över att de får en så träffsäker och komplett bild om sig själva med Jobmatch Talent-testet, säger Helena Christensen, Global HR Manager på AJ Produkter.

Prova kostnadsfritt

Helena Christensen, Global HR Manager på AJ Produkter.

Helena Christensen, Global HR Manager på AJ Produkter.

AJ Produkter är ett multinationellt företag som säljer möbler och inredningslösningar för kontor, skola, lager och industri. Företaget har 1000 anställda inom en omfattande rad olika yrkesroller. Sedan samarbetet med Jobmatch inleddes i november 2020 har de genomfört hundratals tester, med ungefär lika fördelning mellan testerna Talent och LogiQ. Kombinationen är viktig i arbetet med att hitta rätt kandidater.

– För att få en helhetsbild över kandidatens personlighet använder vi oss av Jobmatch Talent. Kandidatrapporten ger en nyanserad och beskrivande återkoppling som är väldigt användbar, både bland rekryterare och chefer men utifrån feedback från kandidaterna uppskattar de själva också testresultaten.

– Testet LogiQ är bra för att förstå hur kandidater kan prestera med varierande uppgifter. För oss handlar det inte enbart om individens resultat, testet ger även förståelse för hur snabbt individen inhämtar information. Det säger mycket om hur personen kan sätta sig in i arbetet.

Jobmatch finns tillgängligt på 32 olika språk. Det gör att AJ Produkter även använder testerna för rekryteringen i andra länder.

– Vi använder Jobmatch i alla tjänstemannarekryteringar i Sverige och även i andra länder om språket är tillgängligt.

Eftersom Jobmatch Talent ger en autogenererad rapport görs återkopplingen direkt vilket sparar tid, något som Helena värdesätter högt.

– Resultaten ger en tydlig och ärlig bild om kandidaternas styrkor och potential. Återkopplingen sker snabbt till både rekryterare och sökande. Det lämnar utrymme till att fokusera mer på kandidaten och gå på djupet i våra frågeställningar. Vi kan individanpassa våra urval och samtidigt vara tidseffektiva, säger Helena Christensen.

Både Helena och en kollega är certifierade av Jobmatch och utvärderar därmed testresultaten själva. Som kund finns annars möjligheten att få rådgivning från någon av Jobmatchs konsulter. Det var just den expertrådgivningen som bidrog till att Helena fick upp ögonen för Jobmatch.

– Vi ville använda ett verktyg som gav en återkoppling direkt. Att Jobmatch Talent är DNV-certifierat och framtaget på vetenskapliga grunder bidrar till tillförlitlighet, vilket är viktigast för oss, säger Helena Christensen.

Med hjälp av det webbaserade administrationsverktyget Jobmatch Center växlar Helena mellan olika tester och kandidaternas resultat vilket underlättar hennes dagliga arbete.

– Vi gör många rekryteringar och det blir tidsbesparande att använda Jobmatch Center. Både jag och min kollega tycker det är ett lätthanterligt verktyg som hjälper oss att sköta rekryteringarna självständigt.

 

Läs mer om Jobmatch Swedens testlösningar och prova kostnadsfritt här. 

 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!