”Alla som gör JobMatch Talent känner sig stärkta”

– Sjuhärads samordningsförbund