”Förvånansvärt hur väl träffsäkerheten motsvarar verkligheten”

– Ginny Sommensjö, Senior Rekryterare på WSP