Här får personer med funktionsnedsättning hjälp till arbete

Det är få aktörer i rehabiliteringsbranschen som använder personlighetstester, men Sjuhärads samordningsförbund har använt JobMatch Talent i flera år. Resultatet talar för sig själv med många deltagare som fått hjälp på vägen till ett nytt arbete.

– Vi har märkt att JobMatch Talent verkligen är ett stöd till våra deltagare. Testrapporten är även till stor hjälp för arbetsgivarna som får en tydlig arbetsprofil av personen de anställer, till exempel får de reda på vad som motiverar och hur en kandidat arbetar under stress, säger Pernilla Andersson, biträdande förbundschef på Sjuhärads samordningsförbund.

Pernilla Andersson, Biträdande förbundschef Sjusam Sjuhärads samordningsförbund har i många år arbetat för att förändra attityden hos arbetsgivare genom att visa vilken resurs arbetslösa personer med olika funktionsnedsättningar kan vara och att det finns ett behov av dem i arbetslivet. Ledningen beslutade att använda JobMatch Talent just för att matcha personer med rätt roll och arbetsgivare genom projektet PULS som finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

– Många personer vi arbetar med har ofta dåligt självförtroende och låg självkänsla då de kan ha stött på många motgångar genom livet och haft svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden. JobMatch Talent underlättar för deltagarna att hitta både rätt yrke och arbetsplats.

Det som Sjuhärads samordningsförbund uppskattar mest är att JobMatch Talent har ett så tydligt arbetsfokus, är pedagogiskt i både upplägg och text samt att det fokuserar på styrkor hos individen.  Det belyser även vad som kan vara utmaningar i olika yrkesroller. För tillfället gör cirka 200 av förbundets deltagare om året JobMatch Talent-testet.

– Från att deltagarna tidigare kan ha haft tankar om att inte vara bra nog till att nya möjligheter öppnas med hjälp av JobMatch Talent gör att flera för första gången i deras liv känner ’jag är rätt och har hamnat rätt’.

Även personalen som arbetar på förbundet har gjort testet och resultaten har använts framgångsrikt vid teamutveckling vilket ökat både produktiviteten och arbetsglädjen.

– Vi uppskattar att JobMatch Talent är vetenskapligt certifierat av DNV och att det finns detaljerad vetenskaplig dokumentation om validitet och reliabilitet.

Genom åren har Sjuhärads samordningsförbund hjälpt 100-tals personer tillbaka till arbetslivet efter många år av arbetslöshet och sjukskrivning.

– Alla som kommer vidare till arbetslivet mår mycket bättre, det är fantastiskt att en personlighetstest kan vara en så viktig pusselbit för att hitta rätt i arbetslivet, avslutar Pernilla Andersson, biträdande förbundschef på Sjuhärads samordningsförbund.

Om Sjuhärads samordningsförbund
Sjuhärads samordningsförbund är en samverkansform för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och åtta kommuner i Sjuhärad där man vänder sig till personer som behöver samordnade insatser för att hitta sin väg till arbete. Aktiviteter som finansieras genom förbundet använder olika metoder och verktyg för att underlätta vägen till arbete.

https://www.sjusam.se/