Hässleholms kommun hittar rätt kandidater med Jobmatch Talent

Jobmatch Talent väljer ut rätt kandidater till chefs- och specialisttjänster på Hässleholms kommun. Med tjänsten Återkoppling från Jobmatch sparas tid i analysarbetet och rekryteringsprocessen kvalitetssäkras.

– Gå inte på magkänslan när du ska rekrytera, säger Katarina Borg, HR-specialist.

Prova kostnadsfritt här

Katarina Borg, HR-specialist, Hässleholms kommun Hässleholm är till folkmängden Skånes femte största kommun. På kommunens socialförvaltning strävar man efter att arbeta kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat, något som även återspeglas i rekryteringsprocessen. I samband med rekryteringar av chefer och vissa specialistfunktioner använder man sig av rekryteringstestet Jobmatch Talent.

– Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och man kan inte gå på magkänslan när man rekryterar.  Att använda högkvalitativa personlighetstester från Jobmatch bidrar till att säkra att vi anställer rätt kandidater. Det har hänt att någon inte känner igen sig i testresultatet men vanligtvis säger kandidaten att testet stämmer väl med deras egen uppfattning om hur de själva fungerar, säger Katarina Borg, HR-specialist på Hässleholms socialförvaltning som har mångårig erfarenhet av att arbeta med tester.

Hässleholms kommun har valt att köpa in Jobmatch Talent inklusive tjänsten Återkoppling. Det innebär att kommunen slipper göra analysen själv utan får kandidaten presenterad i en färdigställd rapport. I rapporten presenteras kandidaterna på ett strukturerat sätt med rubriker och egenskaper som gör det lätt att ta till sig informationen.

– Med återkoppling direkt från Jobmatch får vi en proffsig genomgång av resultatet och en omfattande analys som vi sedan använder i den fortsatta processen.

– Med återkoppling direkt från Jobmatch får vi en proffsig genomgång av resultatet och en omfattande analys som vi sedan använder i den fortsatta processen. I och med att analysarbetet blir konsekvent får vi dessutom en kvalitetssäkring av rekryteringsprocesserna. Varje rekryteringsprocess blir så att säga den andra lik, vilket skapar trygghet och samsyn inom organisationen, säger Katarina Borg.

Samarbetet mellan Jobmatch och Hässleholms kommun inleddes 2018. Under 2021 genomfördes ett 40-tal chefsrekryteringar. Katarina Borg berättar att hon under ett år i genomsnitt använder Jobmatch Talent ett tiotal gånger.

–  Det är viktigt att välja verktyg baserade på vetenskap. Jobmatch Talent har en hög prediktiv validitet, är certifierat av DNV, godkänt av EFPA och är mycket träffsäkert. Både vad det gäller att hitta rätt kandidat och sålla bort de som inte passar för tjänsten. Dessutom är det väldigt smidigt att samarbeta med Jobmatchs konsulter i de fall jag behöver fördjupa mig inom ett särskilt område i kandidatrapporten. Alla Jobmatchs konsulter har hög kunskap och stor erfarenhet och kan alltid hjälpa oss vidare vid behov. Detta, och det alltid lika trevliga och serviceorienterade bemötandet från Jobmatch underlättar både för mig och rekryteringsprocessen i stort, säger Katarina Borg.

Läs mer om Jobmatch Swedens testlösningar och prova kostnadsfritt här. 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!