Input interiör rekryterar med JobMatch Talent: ”Sparar både tid och pengar”

Under de senaste åren har inredningskoncernen Input interiör rekryterat närmare 100 nya medarbetare. Att själva rekryteringsprocessen är strukturerad och välfungerande är centralt och där ingår JobMatch Talent som en viktig del.

– Vi har investerat mycket tid och kraft i att utveckla våra processer kring rekrytering, introduktion och vårt utbildningsprogram, i det arbetet har JobMatch Talent varit en bidragande del, säger Mille Milehem, COO på Input interiör.

Mille Milehem, COO på Input interiör.

Input interiör letade efter ett digitalt verktyg som kunde hjälpa dem att hitta rätt medarbetare och samtidigt effektivisera rekryteringsprocessen. Under urvalsprocessen provade och granskade Ledningsgruppen flera olika tester.

–  Vi gjorde testerna själva för att se hur de fungerade och för att förstå träffsäkerheten, och då stack JobMatch Talent ut. Något som också tilltalade oss var de digitala lösningarna, allt kan styras digitalt på plattformen JobMatch Center eller via telefon. Vi har verksamhet över hela Norden vilket ibland begränsar våra möjligheter att närvara fysiskt vid möten, så det passar oss bra.

Input interiör använder JobMatch Talent både vid rekrytering och uppföljning. Personlighetstestet får kandidaterna göra i slutskedet av rekryteringsprocessen.

–  JobMatch Talent lyfter fram personligheter och egenskaper på ett strategiskt och träffsäkert sätt vilket ger bra input. Det blir ett sätt att bekräfta vårt val, säger Mille Milehem.

Om Input interiör

Input interiör är Sveriges ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens inom behovsanpassade lösningar för kontor och näringsliv, hotell och restaurang, skola och utbildning samt vård och omsorg. Företaget bedriver verksamhet på 39 orter i Norden och har idag 600 medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter, kompetenser och kunskaper.

Om JobMatch Talent

JobMatch Sweden hjälper företag och organisationer att lära känna sina befintliga och potentiella medarbetare med hjälp av träffsäkra certifierade arbetspsykologiska tester. JobMatch Talent är granskat och certifierat av DNV-GL, Det Norske Veritas, enligt EFPAs nya bedömningsmodell. Certifieringen gäller rekrytering, selektering och utveckling.