JobBusters

JobBusters är ett av Sveriges snabbast växande personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med lång branscherfarenhet. De är inriktade mot tjänstemän och lägger stor vikt vid att hitta rätt person till rätt tjänst. De har i dag sju medarbetare som är certifierade i JobMatch Talent.

– Vi vet hur viktig den enskilda medarbetaren är för verksamheten. Genom att vara flexibla, tillgängliga och närvarande i relationen till kund, konsult och kandidat kan vi hitta våra kunders drömkandidat och våra kandidaters drömjobb, säger Felipe Mendonca, vd för JobBusters.

JobBusters2JobBusters är verksamma i hela Sverige och har kontor i Stockholm, Malmö och Linköping. Bland deras kunder finns såväl stora globala koncerner som små lokala företag. Det som kännetecknar JobBusters är att de befinner sig i en ständig utveckling genom att fokusera på kvalitet och att välkomna nya idéer med öppna armar.

– En bra rekrytering handlar enligt oss om att göra en relevant kompetens- och personbedömning i dialog med kund och kandidat. Idag jobbar vi med JobMatch Talent-testet som ytterligare ett verktyg för att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Det ger både oss, kunden och kandidaten en tryggare och mer träffsäker rekrytering.

JobBusters vision är att överträffa de förväntningar och krav som i dag ställs på ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. Här är kärnan en enkel, trygg och träffsäker rekryteringsprocess, som säkerställer rätt matchning mellan kandidat, verksamhetskultur och jobbkrav.

– För oss som rekryteringsföretag är JobMatch Talent-verktyget till stor hjälp när det gäller att matcha rätt kandidat till rätt tjänst. Det hjälper oss att hålla djupgående intervjuer och att göra referenstagningar inom individanpassade områden, som vi hade haft svårt att få fram utan JobMatch Talent. Vi lär känna våra kandidater närmare och detta gör även att kunden som rekryterar kan erbjuda en mycket mer individanpassad och skräddarsydd introduktion för den nyanställda.

JobBusters har även haft stor användning av JobMatch Talent internt där det bidragit till en ökad förståelse för medarbetarnas olika egenskaper och talanger.

– Det har fungerat enormt teambyggande. Vi kan stötta varandra och växa med JobMatch Talent som grund! Vi ser stora möjligheter med JobMatch Talent-verktyget och framöver kommer vi att använda det ännu mer, både i interna och externa rekryteringar, men också som ett underlag inför coachning under anställningens gång, säger Felipe Mendonca, vd för JobBusters.