Konsultföretaget Paragera ser personlig service som en styrka hos Jobmatch

Konsultbolaget Paragera använder testerna Jobmatch Talent och Jobmatch Logiq för att hjälpa sina kunder att hitta rätt kompetenser. Testerna bidrar till djupare förståelse för kandidaterna och säkerställer pricksäkra rekommendationer för olika tjänster.

– Det är smidigt att använda, både ur ett kandidat- och rekryteringsperspektiv. Det gör processen enklare i sökandet efter rätt kompetens till olika tjänster, säger Anna Ceder, rekryteringsansvarig och HR-konsult på Paragera.

Prova kostnadsfritt

Anna Ceder rekryteringsansvarig och HR-konsult, Paragera.

Paragera är ett konsultbolag inom HR som erbjuder tjänster inom rekrytering, konsultering och ledarskapsutveckling. Med ett tiotal konsulter har de sitt säte i Linköping och fokuserar främst på arbetsmarknaden i Östergötland. Sedan samarbetet med Jobmatch inleddes för snart ett år sedan har Paragera använt ett trettiotal tester, däribland både personlighetstestet Jobmatch Talent och Jobmatch Logiq. Kombinationen underlättar arbetet med att hitta rätt kompetens, oavsett vilka tjänster som efterfrågas av kunderna.

– Jobmatch Talent använder vi kontinuerligt. Om det är chefspositioner som efterfrågas har vi som rutin att kandidaterna även får göra Jobmatch Logiq. Det beror på att man främst vill testa det logiska tänket, vilket vi anser är viktigt för personer som leder en organisation. Kunderna efterfrågar olika kompetenser, därför är logiktestet ett bra komplement utöver personlighetstest.

Paragera hade sedan länge varit på jakt efter en testlösning som var användarvänlig både för rekryterare och kandidater. En viktig detalj var att testerna även skulle vara certifierade av DNV, vilket var en bidragande faktor att valet föll på Jobmatch testsystem.

– När vi prövade olika verktyg fastnade vi för Jobmatch. Det var lättförståeligt utifrån ett kandidatperspektiv och skapar utförliga rapporter som underlättar rekryteringen.

Med tiden har Paragera även märkt ytterligare fördelar med att använda sig av Jobmatch tjänster.

– Det är viktigt med god service. Jobmatch medarbetare är väldigt trevliga och behöver vi exempelvis kontakta dem för att få hjälp med att tolka ett testresultat ger de alltid snabb och konkret återkoppling, säger Anna Ceder.

Som kund finns alltid möjligheten att få expertrådgivning från någon av Jobmatchs konsulter. Anna är själv certifierad av Jobmatch och utvärderar testresultaten på egen hand. Certifieringen har medfört en fördjupad kunskap i testerna som hon har nytta av i sitt arbete.

– Jag får en bredare förståelse som underlättar i hela rekryteringsprocessen. Dels kan vi diskutera med kandidaten hur väl resultatet stämmer överens, dels föra en djupare dialog med referenspersoner hur deras uppfattning stämmer överens med rapporterna. När vi senare presenterar den sammantagna utvärderingen till kunden blir de väl medvetna kring personens styrkor, eller de områden som behöver prioriteras extra vid en nyanställning.

Till sin hjälp använder Anna administrationsverktyget Jobmatch Center. Där kan hon samla alla kandidatrapporter och göra rekryteringsarbetet mer tidseffektivt.

– Portalen är lätt att använda och det är enkelt att ta ut kandidatrapporterna. Vi på Paragera är väldigt nöjda med Jobmatch, de har verkligen levt upp till våra förväntningar.

 

Läs mer om Jobmatch Swedens testlösningar och prova kostnadsfritt här. 

 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!