Öppettider i sommar Som ni vet är JobMatch Centret öppet dygnet runt 365 dagar om året, så du kan alltid administrera dina tester. Vi på JobMatch Sweden tar semester under veckorna 29, 30 och 31. Då finns det inga tider för muntliga återkopplingar och vår support har stängt men för akuta ärenden, ring vårt journummer 0703-481319 som finns tillgängligt under veckorna 29-30.

Lunds kommun

“Vi använder JobMatch i våra rekryteringar som en del av rekryteringsprocessen för att kvalitetssäkra att vi får rätt kandidat på rätt plats. Vi har med hjälp av JobMatch tagit referenstagningarna till en högre nivå där referensguiden i testresultatet är ett fantastiskt verktyg. Vid fördjupade intervjuer så har testresultatets guidelines varit till stor hjälp för att matchningen mellan kandidat och uppdrag är rätt.”

“JobMatch används också för att utveckla arbetsgrupper där vi tar tillvara medarbetarnas styrkor och för att synliggöra egenskaper som vi ser att vi mer av för att använda gruppens samlade kompetenser och förmågor på bästa sätt.”

“Testresultat är ett bra underlag i medarbetarsamtalen men även ett utmärkt verktyg för mig som ledare för att se att jag ger mina medarbetare det ledarskap som de behöver för att komma till sina fulla rätt  i sina uppdrag.”

– Annika Jonasson, HR-chef