Konsultföretaget Navet: ”Vi kan lita på JobMatch Talent”

De är en av JobMatch Talents mest trogna kunder. Och för affärskonsulterna på Navet har rekryteringstestet blivit en förutsättning för att hitta rätt kompetens.

– Vi är idag nästan hundraprocentiga i vår rekrytering, säger Göran Hellström, vd för Navet.

Göran Hellström, Navet

Göran Hellström, vd på Navet

Det hela började någon gång runt 2009. Göran Hellström och det växande affärskonsultföretaget var i behov av personalförstärkning samtidigt som de ville vara säkra på att potentiella nyanställda skulle prestera i Navets företagskultur.

Valet föll på JobMatch Talent. Ett vetenskapligt granskat rekryteringstest speciellt utformat för att förutse en individs framtida jobbprestation.

– Det som tilltalade oss var enkelheten och kostnadseffektiviteten, säger Göran Hellström.

Tack vare testet kunde Navet snabbt initiera rekryteringsprocessen där JobMatch Talent skulle komma att bli det perfekta komplementet till CV-granskning, urval och arbetsintervjuer.

– Servicen vi fick från JobMatch Talent var personlig och bra. Det medföljande protokollet var lättöverskådligt och det var enkelt att få hjälp med tolkning av resultatet, säger Göran Hellström.

I dag använder Navet JobMatch Talent i samtliga nyrekryteringar och även som en sista kvalitetssäkring innan en potentiell medarbetare anställs. Och i samband med att företaget har vuxit ytterligare har de även valt att använda testet som underlag i syfte att utveckla befintliga medarbetare.

– Vi är nästan hundraprocentiga i vår rekrytering och där ska JobMatch Talent ha en store eloge. Vi är 45 personer i företaget. Med den storleken är det extra viktigt att varje rekrytering blir framgångsrik, säger Göran Hellström.

Tio år efter att samarbetet inleddes är JobMatch Talent fortfarande det självklara valet för Navet.

– För oss har JobMatch Talent blivit en kvalitetssäkring som vi känner att vi inte kan vara utan. Vi kan helt enkelt lita på resultatet.

Det här är Navet
Navet är en av Sydsveriges ledande affärskonsulter inom fyra samverkande affärsområden, NAVET Corporate finance, NAVET Ekonomistyrning, NAVET Affärssystem och NAVET Analytics. Navet är en oberoende rådgivare sedan drygt 30 år och bidrar till ”Bättre affärer genom unika kundlösningar”. Företaget bedriver verksamheten utifrån centralt belägna kontor i Helsingborg och Malmö och är idag 45 affärskonsulter med olika specialistkompetenser.

Det här är JobMatch Sweden
JobMatch Sweden hjälper företag och organisationer att lära känna sina befintliga och potentiella medarbetare med hjälp av träffsäkra certifierade arbetspsykologiska tester. JobMatch Talent är granskat och certifierat av DNV-GL, Det Norske Veritas, enligt EFPAs nya bedömningsmodell. Certifieringen gäller rekrytering, selektering och utveckling.