Nybro kommun: ”Certifierat personlighetstest ger viktig trovärdighet”

På Nybro kommun arbetar Erica Lirsjö som HR-strateg med bland annat rekrytering, grupputveckling och chefsförberedande karriärsprogram. Ett viktigt arbetsverktyg för Erica och hennes kollegor i de olika utmaningarna är det DNV GL-certifierade JobMatch Talent.

– Vi använder JobMatch Talent för att kvalitetssäkra både rekryteringar och medarbetarutveckling. Till skillnad från många andra tester är JobMatch Talent kvalitetsgranskat och certifierat – det är väldigt viktigt när det kommer till kvalitet och trovärdighet, särskilt för oss som kommun, säger Erica Lirsjö, HR-strateg på Nybro kommun.

Erica Lirsjö, HR-strateg på Nybro kommun.

Nybro kommuns HR-avdelning har använt JobMatch Talent i flera år och mer frekvent sedan 2017 då tre av HR-strategerna och personalchefen utbildade sig i att kunna ge återkoppling på resultaten.

– Vi använder JobMatch Talent i många olika processer – rekrytering, medarbetarutveckling, gruppdynamik och chefsutveckling för att nämna några. Det är ett verktyg som ger en bred, djup och framförallt träffsäker bild av hur personer fungerar i olika situationer, och varför. Det är värdefullt oavsett om det handlar om rekrytering eller utveckling.

Särskilt viktigt i avancerade rekryteringar

Särskilt viktigt är JobMatch Talent för Erica och hennes kollegor i rekrytering av chefer och andra ledande positioner.

– De rekryteringarna är ofta mer avancerade och då är JobMatch Talent ett värdefullt komplement som vi tar in i slutskedet av processen när det är två eller tre kandidater kvar. Testresultaten fungerar väldigt bra som ett diskussionsunderlag som gör både oss och de sökande mer säkra.

För Nybro kommun har användningen av JobMatch Talent bland annat resulterat i flera lyckade rekryteringar, välfungerande arbetsgrupper och medarbetare som tagit nästa steg i karriären.

– Det är en stor trygghet att ha ett personlighetstest med så många olika användningsområden och som vi vet fungerar. Med JobMatch Talents kvalitetscertifiering kan vi alltid vara helt säkra på att vi kan lita på resultaten, säger Erica Lirsjö.

Om JobMatch Talent

JobMatch Sweden hjälper verksamheter att lära känna sina medarbetare med hjälp av träffsäkra arbetspsykologiska tester. Vi tror att människor mår bra, blir engagerade och tar ansvar i samma grad som de matchar de arbetssätt som deras tjänst kräver, samt får utmaningar som matchar deras talanger.

JobMatch Talent är granskat och certifierat av DNV-GL, Det Norske Veritas, enligt EFPAs nya bedömningsmodell. Certifieringen gäller rekrytering, selektering och utveckling.  JobMatch Talent har sålunda genomgått en noggrann genomlysning avseende giltighet, reliabilitet och andra psykometriska faktorer, och fått validerat att testet lever upp till de omfattande krav som EFPA ställer på psykologiska test för prediktering av arbetsprestation och utveckling av medarbetare.