POW Zoulution

Karriärcoachning med JobMatch Talent

Adela driver ett eget konsultbolag: POW Zoulution Sweden, med fokus på hälsa, karriär och utveckling. Hon är certifierad JobMatch Talent-användare och har bl a använt testet i samband med karriärutveckling, rekrytering och coachning.

Adela, porträtt

“När jag får ett nytt uppdrag, börjar jag med att låta deltagarna göra JobMatch Talent testet. Detta ger mig en klar helhetsbild av personen och gör att jag direkt kan målinrikta min coachning på de viktigaste områdena. Jag upplever att en av de stora fördelarna med testet är att det är så överskådligt, lättförståeligt och även enkelt att förklara för testtagaren.

Mitt nästa steg därefter är vanligtvis att ge personen en återkoppling av JobMatch Talent-resultatet. Upplägget är så logiskt relaterat till personen att återkopplingen i sig själv är en naturlig inledning av coachningförloppet.

Av det 60-tal personer jag coachade med JobMatch Talent-testet under ett halvårs tid, fick 60 % jobb, 43 % fick jobb inom tre månader och resterande inom loppet av sex månader. Vissa har valt att helt byta spår och vidareutbilda sig till ett jobb som bättre matchar dem.

JobMatch Talent har varit till stor nytta för mina coachklienter. De flesta har varit förvånade över hur klockren analysen är och den har även bidragit till ökad självkännedom. Tack vare möjligheten att kunna matcha resultaten mot olika kravprofiler har jag kunnat testa mina klienter mot olika yrkesroller, vilket för vissa blev en rejäl ögonöppnare och “Aha-upplevelse”.

En riktig fullträff blev det för en kandidat som inte hade bekräftat sina drivkrafter och talanger som ledare och chef. Det här var en sida av personen själv som legat i dvala och som hon inte givit näring. Hon hade varit arbetssökande i över ett år och sökt jobb som hon var överkvalificerad för och som inte matchade hennes personlighet. Hon var mycket frustrerad när hon kom till mig och förstod inte varför hon inte blev kallad till någon intervju.

När hon väl kom till insikt om vilken typ av jobb som passade henne bäst genom JobMatch Talent, tog det inte lång tid innan hon var ute på arbetsmarknaden igen. Hon fick sitt drömjobb som Lean- och kvalitetschef.

Det har varit så roligt att i coachningen kunna använda JobMatch Talent, både på tjänstemän och yrkesarbetande, speciellt då de sistnämnda aldrig tidigare ens fått chansen att göra ett test. De har haft stort stöd av testet när de skrivit ansökningar och CV, tack vare att de nu kunnat sätta ord på sina färdigheter – men även på sina utvecklingsområden kopplat till jobbet de sökt, vilket i sin tur skapat förtroende hos arbetsgivaren.