Så hjälper Omställningsfonden fler till rätt plats i arbetslivet med hjälp av JobMatch Career

För Omställningsfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som stöttar medarbetare i välfärdssektorn i samband med omställningar, är utmaningen många gånger att snabbt skaffa djup kännedom om de jobbsökande, deras egenskaper, styrkor och mål, så att de snabbare kan komma i arbete igen – på rätt plats. Det finns också en del jobbsökande som saknar tilltro till sin egen potential och ännu fler som inte har en klar bild av sina egna talanger och styrkor. Men nu har Omställningsfonden fått ett verktyg som gör det enklare för de jobbsökande.

– Vi upplever att de jobbsökande får en riktig boost när de använder JobMatch Career. Många gånger är det inte riktigt klart för dem vad de vill jobba med, men när vi kan visa dem vilken typ av arbete de passar för och lyfta fram deras styrkor och talanger så här träffsäkert, då blir de allra flesta väldigt peppade, säger Carina Wedin, verksamhetsutvecklare på Omställningsfonden.

Carina Wedin, verksamhetsutvecklare, Omställningsfonden Till Omställningsfonden anmäls medarbetare som har blivit uppsagda från kommuner, regioner eller företag anslutna till Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation). Även personer som gjort en överenskommelse på grund av sjukdom kan anmälas. Gemensamt är att de behöver hjälp att hitta en ny riktning i arbetslivet och målet kan vara både nytt jobb, utbildning, kurser, praktikplats eller att starta eget företag. Omställningsfonden påbörjar processen redan under uppsägningstiden för att det inte ska dra ut på tiden och för att undvika att de jobbsökande alls ska hamna i arbetslöshet.

Sedan Omställningsfonden och Carina Wedin började använda JobMatch Career i arbetet med kompetenskartläggningar våren 2020, så har hon och hennes medarbetare sett stora positiva effekter.

– En stor del i framgångsreceptet är kvaliteten på den personliga återkopplingen som vi genomför med de jobbsökande. Det räcker många gånger inte att bara skicka en länk till dem, vi ser att de sällan själva gör en djupdykning i sina testresultat. Däremot, när en rådgivare på Omställningsfonden går igenom testresultaten personligen med var och en, så ser vi direkt hur insikten och självförtroendet ökar. De jobbsökande får ökad motivation, bättre självförtroende och starkare självkänsla, vilket är avgörande för deras möjligheter att hitta en ny karriär. Det blir som ett riktigt bra coachingsamtal.

Omställningsfonden har dessutom kunnat använda sina resurser mer effektivt.

Omställningsfonden har idag tjugosex rådgivare runt om i Sverige och fem av dem är utbildade JobMatch Career-konsulenter. Rådgivarna gör en första bedömning av den jobbsökande och, när de ser att behovet finns, tar Omställningsfondens specialister vid för att låta hen genomgå först JobMatch Talent-testet och sedan fortsätta med JobMatch Career. Både rådgivare och karriärcoacher på Omställningsfonden är eniga om att det nya verktyget ger dem en mycket bra genomlysning av de jobbsökande och att de därmed effektivare, snabbare och med större träffsäkerhet kan hjälpa dem till nytt jobb eller ny sysselsättning.

Även de jobbsökande bekräftar Omställningsfondens goda erfarenheter av JobMatch Career.

– Vi får i princip alltid höra att de är positivt överraskade. De säger att de ser sin situation i ett nytt perspektiv, att de känner sig modigare och därför vågar söka jobb på en bredare front. Många upplever också att man med hjälp av testresultaten får hjälp att sätta ord på sina egenskaper, sin jobbpersonlighet och sina styrkor, vilket gör att man lyckas bättre i anställningsintervjuer. Jobbsökande kan också använda JobMatch Career till att utforma sitt personliga brev på ett sätt som reflekterar hens personliga stil, allt från ett färgstarkt och säljande personligt brev till ett mer diskret med en ödmjukare framtoning.

En mycket påtaglig effekt av testerna är att många jobbsökande är mer mottagliga för förslag efter genomgången av resultaten, alltså redan vid det första samtalet.

– Jag upplever att träffsäkerheten i testerna skapar både förtroende, tillit och en känsla av närhet till oss som rådgivare och detta gör att den fortsatta processen blir både trevligare, effektivare och mer träffsäker.

Carina Wedin genomförde under det första året med JobMatch Career ungefär hundrafemtio utvärderingar med lika många jobbsökande. Totalt har Omställningsfonden under ett drygt år gjort cirka tvåhundrafemtio utvärderingar. Carina och hennes kollegor avslutar alltid med att fråga deltagarna om vad det viktigaste är som de tar med från samarbetet.

– Samtliga, utan undantag, svarar att deras självförtroende får en boost. Många berättar också att de fått upp ögonen för vad de passar att jobba med, vissa för första gången någonsin. En del har fått insikt i att man varit på fel plats länge och undrat varför man inte kunnat prestera, eller rent av blivit sjuk. Tack vare JobMatch Career kan vi hjälpa våra jobbsökande att hamna på rätt plats i arbetslivet.

Det är helt frivilligt för de jobbsökande att delta i testet och i utvärderingarna, men det är få som tackar nej. Undersökningarna och testerna genomförs i början av processen, under analysfasen, för att sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet med att få de jobbsökande i sysselsättning.