Sandströms företagscoaching utvecklar ledare med hjälp av Jobmatch Talent

Företagaren och coachen Ulf Sandström har många års erfarenhet av att arbeta med Jobmatch Talent och använder verktyget dagligen. Som central del i hans utbildningar används Jobmatch testverktyg inom allt från förhandlingsteknik till medarbetar- och ledarskapsutveckling. 

– Alla deltagare genomför ett Talent-test för att få större självinsikt över sina personliga egenskaper, men också för att förstå kollegornas styrkor bättre, säger Ulf Sandström, egenföretagare.  

Prova kostnadsfritt

Ulf Sandström, egenföretagare. Foto: Maria Fäldt.

Ulf Sandström har närmare trettio års erfarenhet av att arbeta i olika ledarskapsroller. Främst har han varit engagerad inom skogsbruket och utvecklat verksamheter och företagsledare inom medlemsorganisationen SMF Skogsentreprenörer. Ulf har också arbetat som vd för organisationen, innan han 2014 bestämde sig för att starta Sandströms företagscoaching.  

Ulf har länge varit en aktiv Jobmatch-användare som genom åren utfört tusentals tester. 

– Första gången jag kom i kontakt med Jobmatch var 2007. Anledningen var att jag ville ha hjälp med utvecklingssamtalen för personalen på min dåvarande arbetsplats. Många använder Jobmatch i rent rekryteringssyfte, men jag har alltid sett det som ett väldigt mångsidigt verktyg, säger Ulf Sandström. 

Resultaten blir underlag till utbildningarna 

Det DNV-certifierade arbetspsykologiska testet JobMatch Talent kan användas för rekrytering och medarbetarutveckling på alla nivåer. Ulf Sandström inleder utbildningarna med att varje deltagare genomför ett test. Eftersom tjänsten Jobmatch Talent skapar en autogenererad rapport kan resultaten användas direkt.  

– Teamutveckling för mig handlar om att skapa förståelse och samsyn med varandra, vilket uppstår genom att man förstår både sina egna och gruppens egenskaper. Testerna blir underlag till utbildningen där jag beskriver olika kravprofiler, hur de är framtagna och vad de olika värdena innebär.  

– Viktigt att notera är att det finns inget “bra” eller “dåligt” testresultat, utan rapporterna visar bara hur olika starka våra egenskaper är. 

Använder testerna för att utveckla förhandlingsteknik 

Att få självinsikt över sina styrkor kan vara avgörande vid interna och externa förhandlingar, vilket är ytterligare en fördel med att använda Jobmatch Talent, menar Ulf.  

– Jag brukar utgå från tre punkter inom förhandlingsteknik; Förberedelse, genomförande och uppföljning. Med rapporten från Jobmatch Talent som stöd ser vi över varje deltagares möjlighet att förstärka bland annat förhandlingsteknik, genom att använda mer av sina starkaste egenskaper. Att använda Jobmatch i förberedande syfte i förhandling har visat sig vara guld värt och gett goda resultat för många av de företagsledare som jag har hjälpt.  

Resultaten från Jobmatch Talent dokumenteras utförligt, vilket företag och anställda kan ha stor nytta av i flera år. Många verksamheter har därför valt att fortsätta använda sig av Jobmatch tjänster efter kurser hos Sandströms företagscoaching.  

– Jag har träffat många som blivit helt lyriska i Jobmatch och använder resultaten under lång tid efter mina utbildningar. Mycket internt i form av arbetsutvecklingssamtal, men också i rekryteringssyfte. Jag vet inget annat test på marknaden som ger lika detaljerad information. 

Läs mer om Sandströms företagscoaching. 

Läs mer om Jobmatch Swedens testlösningar och prova kostnadsfritt här. 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!