Thermo Fisher Scientific

Dorthe Helander har under mer än tio år använt sig av JobMatch Talent i främst rekrytering, personalutveckling och i sammansättning av arbetslag.

– Av de testverktyg jag har arbetat med under min karriär som HR-chef är JobMatch Talent det mest effektiva och det som gett mig mest stöd i framförallt rekrytering och medarbetarutveckling, säger Dorthe Helander, idag Senior HR Advisor på Thermo Fisher Scientific.

Dorthe Dorthe är certifierad användare i flera olika testverktyg och ser JobMatch Talent som det mest lättillgängliga och användarvänliga verktyget, samtidigt som det har flera olika användningsområden.

– Jag brukar använda JobMatch Talent i den andra anställningsintervjun, vid första intervjutillfället fokuserar jag på yrkeskvalifikationer och i den andra intervjun fokuserar jag, med hjälp av JobMatch Talent, mer på kandidatens beteende och egenskaper. Som chef får du en tydlig inblick i både vad varje anställd bidrar med och hur varje medarbetare når sin fulla potential.

Enligt Dorthe är det heller inte bara de som arbetar med HR- och personalfrågor som uppskattar testet. Såväl kandidater som medarbetare och chefer som hon arbetar med uppskattar de analyser och den feedback som JobMatch Talent ger.

– Den feedback jag får från JobMatch Talent är ovärderlig inte bara i rekryteringsprocesser utan även i medarbetarutveckling. Jag rekommenderar absolut JobMatch Talent till mina kollegor och andra som arbetar med HR- och personalfrågor, säger Dorthe Helander.