”Träffsäkerhet och användarvänlighet – därför använder vi JobMatch Talent”

För tre år sedan valde Tekompaniet att hantera alla rekryteringar själva istället för att anlita rekryteringsföretag. För att säkerställa att rätt personer anställdes började företaget använda JobMatch Talent.

– JobMatch Talent är ett otroligt skarpt verktyg som kompletterar det intervjuerna inte visar. Alla kandidater som gjort testet har tyckt att resultatet stämt otroligt bra och i samtliga rekryteringsprocesser som vi använt JobMatch Talent har vi hittat rätt person, säger Ola Andersson, delägare Tekompaniet.

Ola Andersson, delägare Tekompaniet

Tekompaniet har hittills genomfört tio lyckade rekryteringar där JobMatch Talent använts. Förutom träffsäkerheten i att förutsäga hur en person kommer prestera i en viss arbetsroll ser Ola Andersson andra fördelar med testet.

– Vi själva anpassar profilen beroende på om vi söker en administratör, säljare eller ekonom – och vilka kompetenser och egenskaper som vi anser vara viktiga för rollen.

– Sedan har JobMatch verkligen lyckats med användarvänligheten både för oss och för de som genomför testet. Vi administrerar enkelt allt i onlineplattformen JobMatch Center och kandidaterna gör testet när det passar dem och utan tidspress – de kan pausa mitt i och göra klart det senare.

Träffsäkerhet, användarvänlighet och trygghet

Det är efter den andra intervjuomgången då det ofta återstår två eller tre kandidater som de får göra personlighetstestet. Därefter använder alltid Tekompaniet en av JobMatch Talents konsulter för att nyansera förståelsen för resultatet.

– Via JobMatch Center bokar vi enkelt tid med den konsult vi föredrar, i vårt fall Gunn Larsson som är väldigt duktig. Hon beskriver resultaten utifrån helheten och vad vi kan förvänta oss av kandidaten. Även kandidaterna får ta del av resultatet så att de vet vilken grund vi tar beslut på, det ger alla stor trygghet.

– Träffsäkerheten, användarvänligheten och tryggheten – det är orsakerna till att vi använt JobMatch Talent i tre år och kommer fortsätta göra så även framöver, säger Ola Andersson.

Om Tekompaniet

Tekompaniet grundades år 2000 och är Sveriges ledande leverantör av kvalitetste. Företagets Affärsidé är att med kunskap, nytänkande och personlig service göra ekologiskt och etiskt producerat te tillgängligt för alla. Läs mer om Tekompaniet

Om JobMatch Talent

JobMatch Sweden hjälper verksamheter att lära känna sina medarbetare med hjälp av träffsäkra arbetspsykologiska tester. Vi tror att människor mår bra, blir engagerade och tar ansvar i samma grad som de matchar de arbetssätt som deras tjänst kräver, samt får utmaningar som matchar deras talanger.

JobMatch Talent är granskat och certifierat av DNV-GL, Det Norske Veritas, enligt EFPAs nya bedömningsmodell. Certifieringen gäller rekrytering, selektering och utveckling.  JobMatch Talent har sålunda genomgått en noggrann genomlysning avseende giltighet, reliabilitet och andra psykometriska faktorer, och fått validerat att testet lever upp till de omfattande krav som EFPA ställer på psykologiska test för prediktering av arbetsprestation och utveckling av medarbetare.