”Träffsäkerheten är hög, det upplever både kandidaterna och vi som rekryterare”

– Skogsstyrelsen