”Träffsäkerheten är oerhört stor”

– Omställningsfonden