”Träffsäkerheten på JobMatch Talent är väldigt hög”

– Sjuhärads Samordningsförbund