WRKFRC använder Jobmatch Talent varje dag: ”Ett verktyg vi litar helt på”

Rekryteringsföretaget WRKFRC har arbetat med Jobmatch Talent i många år, i allt från rekrytering och bemanning till teambuilding och internrekrytering. Johan Salinder är rekryteringschef på Wrkfrc, och skulle inte kunna tänka sig att arbeta utan testlösningarna från Jobmatch.

– När vi hjälper våra kunder hitta kandidater går vi in på djupet och är väldigt personliga. Jobmatch Talent hjälper oss utvärdera arbetsprestation och förstärka vår erfarenhet med ytterligare fakta, och på så sätt leverera högsta kvalitet, säger Johan Salinder, rekryteringschef på Wrkfrc.

Prova kostnadsfritt

Wrkfrc arbetar med rekrytering och bemanning av alla typer av jobb inom svensk industri. Från lagret och monteringsbandet till ekonomikontoret, utvecklingsavdelningen och styrelserummet. Grundat 2008, idag har bolaget några av Göteborgsområdets största industriföretag som återkommande kunder och hjälper bolag över hela Sverige med rekrytering.

Med personligt engagemang och intresse för människan vill Wrkfrc erbjuda perfekta matchningar för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

– Vi försöker se till kundernas verkliga behov, vilket inte alltid är vad de uttrycker eller beskriver. Det är viktigt att skapa en matchning som blir perfekt för båda parter; vilket också bygger en långsiktighet i vår affär, med nöjda kunder och arbetstagare.

Använder Jobmatch Talent nästan varje dag

Det DNV-certifierade arbetspsykologiska testet Jobmatch Talent är ett djupgående precisionstest som med 30 arbetsrelaterade egenskaper ger en nyanserad och fördjupad bild av testtagaren, presenterat på ett pedagogiskt och visuellt sätt.

Wrkfrc arbetar utifrån en väl beprövad modell, där Jobmatch Talent är ett perfekt komplement i urvalsprocessen av Wrkfrc:s kandidater.

– Vid rekrytering använder vi främst Jobmatch Talent för att hjälpa till att utvärdera slutkandidaterna. Resultaten går vi sedan igenom med kunden, där vi tittar på attribut, egenskaper med mera.

”Finns inga bra eller dåliga resultat – det ger en stor dimension”

Resultaten presenteras visuellt med grafer, diagram och beskrivande texter om testtagarna.

– En av de absolut största fördelarna med Jobmatch Talent är att det finns inga bra eller dåliga resultat, det är en presentation av egenskaper. Det ger verktyget enorm dimension och potential. Därför är det också viktigt att vi är väl utbildade i verktyget för att kunna förklara och presentera resultaten för våra kunder på bästa sätt.

Wrkfrc hjälper även företag med teambuilding och internrekrytering, och använder även här Jobmatch Talent.

– När vi exempelvis hjälper en ledningsgrupp att samarbeta bättre får alla göra Jobmatch Talent. Det hjälper dem förstå varför kollegorna reagerar på ett visst sätt och vad som motiverar dem.

– Vi har också flera kunder som kontaktar oss när de ska genomföra internrekrytering. Då låter vi kandidaterna genomföra Jobmatch Talent-testet, vilket ger företaget ytterligare underlag i beslutsprocessen.

Använder Jobmatch Screen för snabba resultat

För bemanning använder sig Wrkfrc av Jobmatch Screen, ett test som bygger på Jobmatch Talent-testet men är mindre omfattande och passar väl när exempelvis många individer ska testas och utvärderas samtidigt.

– Wrkfrc har arbetat med Jobmatch Talent sedan ”tidernas begynnelse” och använder det ibland flera gånger om dagen. Jag har tidigare arbetat som chef och rekryterat många anställda – men ibland blir det såklart fel, med Jobmatch Talent hade jag nog inte gjort samma misstag. Här har vi ett verktyg vi litar helt på, säger Johan Salinder.

Läs mer om Wrkfrc.

 

Läs mer om Jobmatch Swedens testlösningar och prova kostnadsfritt här. 

 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!