Våra kunder

Över 1500 aktiva användare runtom i Sverige tycker att JobMatch Talent är ett lättförståeligt och effektivt verktyg som lämpar sig för i stort sett alla; från mindre företag och verksamheter till större internationella organisationer, såväl inom den offentliga som den privata sektorn.