Våra kunder

Över 4 500 användare runtom i Sverige tycker att JobMatch Talent är ett lättförståeligt, träffsäkert och effektivt verktyg som lämpar sig för i stort sett alla; från mindre företag och verksamheter till större internationella organisationer, såväl inom den offentliga som den privata sektorn. JobMatch Sweden har idag över 800 aktiva kunder varav ca 175 är kommunala, offentliga och statliga verksamheter.