Kundcitat

Våra över 4500 aktiva användare finns både inom privat och offentlig sektor. Så här säger några om JobMatch Talent…

”JobMatch Talent är ett komplext test som presenteras på ett enkelt och användarvänligt sätt. För oss är det ett fantastiskt verktyg”

Linnea Gabrielsson, HR Manager, Idnet AB 

”För oss har JobMatch Talent blivit en kvalitetssäkring som vi känner att vi inte kan vara utan. Vi är nästan hundraprocentiga i vår rekrytering och där ska JobMatch Talent ha en store eloge.”

Göran Hellström, vd för Navet.

”Vi har investerat mycket tid och kraft i att utveckla våra processer kring rekrytering, introduktion och vårt utbildningsprogram, i det arbetet har JobMatch Talent varit en bidragande del.”

Mille Milehem, COO på Input interiör.

”JobMatch Talent är ett otroligt skarpt verktyg som kompletterar det intervjuerna inte visar. I samtliga rekryteringsprocesser som vi använt JobMatch Talent har vi hittat rätt person.”

Ola Andersson, delägare Tekompaniet.

”Till skillnad från många andra tester är JobMatch Talent kvalitetsgranskat och certifierat – det är väldigt viktigt när det kommer till kvalitet och trovärdighet, särskilt för oss som kommun.”

Erica Lirsjö, HR-strateg Nybro kommun.

”Jobmatch Talent är en viktig del i vår omfattande och strategiska kompetensförsörjning av chefer samt för att hitta och ständigt förbättra våra chefer på bästa möjliga sätt.”

Martin Lagerström, Ledarutvecklingsansvarig SCB

”Med hjälp av Teamrapporten fick vi insikt om hur vi kan jobba effektivare i gruppen, samt hur samarbetet mellan chef och medarbetare kan förbättras”

Jan Olofsson, Förvaltningschef, Vindelns kommun

”JobMatch Talent-testets träffsäkerhet har lett till att jag är mycket mer målinriktad och effektiv än tidigare – både i karriärcoachning och teamutveckling”

Adela Carlsson, POW Zoulution Sweden

“Bra testverktyg och lätt och förstå. Mycket bra service får man alltid när man kontaktar er.”

Caroline Tran, HR-Business Partner, Borås Energi & Miljö

“Ett bra, lättanvänt och överskådligt verktyg att använda som komplement i våra urvalsprocesser samt vid utveckling på individuell nivå.”

Emelie Ågren, HR-specialist, Vårgårda kommun

“Efter runt 20 års användning så är vi mer än nöjda. Är ett perfekt komplement till intervjuer och övriga fakta. Även bra för kommande chefer att ta del av.”

Leif Svensson, HR-chef, IV Produkt AB

“Mitt generella omdöme är att det är bra och tydligt verktyg när jag ska rekrytera nya medarbetare. Har också bra coachning för stöd vid frågor efter svarsresultat. De kandidater som gjort testet tycker också att återkopplingarna stämmer och att vi får en bra dialog kring egenskaper i arbetet osv. De uppskattar också att få ta del av resultatet.”

Ulrika Abrahamsson, Studieombudsman, ABF Sydvästra Götaland Studieförbundet Arbetarnas bildningsförbund

“Jag har jobbat med Jobmatch i flera år och använder materialet med glädje”

Maria Reinholdsson, Kommunchef, Ale kommun

“Det fanns en anledning till att jag kom tillbaka till er när jag hade chansen. Ni har alltid gjort ett gott arbete och bringat värdefull insikt i de rekryteringar jag använt er. Stort tack för all support hittills och jag ser fram emot att få använda era tjänster många gånger framöver.”

Sven-Inge Gullstrand, VD, Eurotherm

“Vi är väldigt nöjda, det är ett bra komplement som ger ett mervärde i våra rekryteringar och även internt!”

Emma Stillerfelt, HR-partner, Kalmarhem

“Jag upplever att alla de personer som jag gör återkoppling på resultatet med (99 % av fallen handlar det om chefskandidater på alla nivåer) tycker att JMT fånga in dem på ett sammantaget korrekt sätt, ofta uttrycker man att det verkligen fångat deras person på pricken :-)”

Camilla Wennerström, HR Business Partner. WSP Sverige AB

“Bra komplement till alla våra verktyg för arbetssökande och de som karriärväxlar.”

Linda Lekander, TRS

“Ett mycket kompetent verktyg som ger en bra bild av testtagaren som även testtagaren känner igen sig i. Den skriftliga återkopplingen är också skriven på ett ”diplomatiskt” sätt. Samtidigt mycket enkelt att hantera som användare.”

Susanne Wilholm ,HR-partner, Vänersborgs kommun

“Mycket bra produkt, suverän skriftlig återkoppling, bra plattform att arbeta i”

Sara Holmgren, Senior konsult/VD, People Insight

“Med tanke på enkelheten och den förhållandevis korta tiden ett test omfattar är resultatet imponerande. Under intervjuer med sökande kan man ställa mer relevanta frågor utifrån er analys.”

Träffsäkerhet: 90%

Avdelningschef, Tyréns AB

“Mycket bra, hög tillgänglighet, bra bemötande, bra kompetens.”

Träffsäkerhet: 90 %

Personalchef, Länsförsäkringar Västernorrland

“Bra bemötande, snabb service, bra uppföljning med tydliga genomgångar och information. Bra referensfrågor.”

Träffsäkerhet: 100%

Förvaltningschef, Vadstena kommun

“Träffsäkerheten är det som är bra. Folk blir överraskade över hur väl den stämmer överens med hur de uppfattar sig själva och även hur andra uppfattar en.”

Träffsäkerhet: 80%

Utbildningschef, Statistiska Centralbyrån

“Mycket nöjd. Tydligt dokument och bra återkoppling. Underlättade beslut i rekryteringen.”

Träffsäkerhet: 80 %

Verksamhetschef, Arvika kommun