Kundcitat

Våra över 4500 aktiva användare finns både inom privat och offentlig sektor. Så här säger några om JobMatch Talent…

”JobMatch Talent är ett komplext test som presenteras på ett enkelt och användarvänligt sätt. För oss är det ett fantastiskt verktyg”

Linnea Gabrielsson, HR Manager, Idnet AB 

”För oss har JobMatch Talent blivit en kvalitetssäkring som vi känner att vi inte kan vara utan. Vi är nästan hundraprocentiga i vår rekrytering och där ska JobMatch Talent ha en store eloge.”

Göran Hellström, vd för Navet.

”Vi har investerat mycket tid och kraft i att utveckla våra processer kring rekrytering, introduktion och vårt utbildningsprogram, i det arbetet har JobMatch Talent varit en bidragande del.”

Mille Milehem, COO på Input interiör.

”JobMatch Talent är ett otroligt skarpt verktyg som kompletterar det intervjuerna inte visar. I samtliga rekryteringsprocesser som vi använt JobMatch Talent har vi hittat rätt person.”

Ola Andersson, delägare Tekompaniet.

”Till skillnad från många andra tester är JobMatch Talent kvalitetsgranskat och certifierat – det är väldigt viktigt när det kommer till kvalitet och trovärdighet, särskilt för oss som kommun.”

Erica Lirsjö, HR-strateg Nybro kommun.

”Jobmatch Talent är en viktig del i vår omfattande och strategiska kompetensförsörjning av chefer samt för att hitta och ständigt förbättra våra chefer på bästa möjliga sätt.”

Martin Lagerström, Ledarutvecklingsansvarig SCB

”Med hjälp av Teamrapporten fick vi insikt om hur vi kan jobba effektivare i gruppen, samt hur samarbetet mellan chef och medarbetare kan förbättras”

Jan Olofsson, Förvaltningschef, Vindelns kommun

”JobMatch Talent-testets träffsäkerhet har lett till att jag är mycket mer målinriktad och effektiv än tidigare – både i karriärcoachning och teamutveckling”

Adela Carlsson, POW Zoulution Sweden

“Med tanke på enkelheten och den förhållandevis korta tiden ett test omfattar är resultatet imponerande. Under intervjuer med sökande kan man ställa mer relevanta frågor utifrån er analys.”

Träffsäkerhet: 90%

Avdelningschef, Tyréns AB

“Mycket bra, hög tillgänglighet, bra bemötande, bra kompetens.”

Träffsäkerhet: 90 %

Personalchef, Länsförsäkringar Västernorrland

“Bra bemötande, snabb service, bra uppföljning med tydliga genomgångar och information. Bra referensfrågor.”

Träffsäkerhet: 100%

Förvaltningschef, Vadstena kommun

“Träffsäkerheten är det som är bra. Folk blir överraskade över hur väl den stämmer överens med hur de uppfattar sig själva och även hur andra uppfattar en.”

Träffsäkerhet: 80%

Utbildningschef, Statistiska Centralbyrån

“Mycket nöjd. Tydligt dokument och bra återkoppling. Underlättade beslut i rekryteringen.”

Träffsäkerhet: 80 %

Verksamhetschef, Arvika kommun