21 Mar

JobMatch Sweden gör ännu ett starkt år ­– ­ökar omsättningen med 20 procent

JobMatch Sweden fortsätter att växa och ökar omsättningen med 20 procent. Den stora framgångsfaktorn är att allt fler företag, kommuner och myndigheter väljer att arbeta med ett DNV-GL-certifierat testsystem vilket JobMatch Talent är. – Vårt testverktyg JobMatch Talent blev 2015 först i Sverige att certifieras av DNV-GL enligt de nya riktlinjerna från EFPA, det är främsta Läs mer…

15 Mar

Personal & Chef 2018

Ett stort TACK till alla kunder, samarbetspartners och nya kontakter som besökte oss i vår monter på Personal & Chef 2018, Kista-mässan, den 21-22/2! Du som är beslutsfattare (VD, chef eller HR-ansvarig) och inte hade möjlighet att besöka oss på plats i Kista, har fortfarande möjlighet att prova JobMatch Talent-testet – kostnadsfritt och utan förpliktelser Läs mer…

9 Feb

Certifiera dig i JobMatch Talent – genomför skarpare och effektivare rekryteringar

Som certifierad i JobMatch Talent kan du själv tolka resultaten på det DNV GL-certifierade rekryteringstestet, vilket leder till mer kvalitativa rekryteringar. Efter hög efterfrågan på våra certifieringsutbildningar har extra kursdatum nu lagts till i Stockholm, Göteborg och Malmö. – Certifieringsutbildningarna är särskilt värdefulla för chefer och HR-ansvariga då de kan använda verktyget självständigt för att Läs mer…

23 Jan

Kom och testa JobMatch Talent (JMT) på Personal & Chef 2018!

JobMatch Sweden ställer återigen ut på Personal & Chef 2018 på Kistamässan i Stockholm som i år arrangeras 21–22 februari. Du som är VD, chef eller HR-ansvarig är välkommen till vår monter K:05 för att prova JMT och se hur det kan användas i rekrytering, coachning och utveckling. Alla är välkomna på en kopp kaffe! Läs mer…

6 Dec

Dagens Nyheter skriver om JobMatch Talent-studie

Dagens Nyheter uppmärksammar en ny studie som utförts av Polisens Nationella operativa avdelning i samarbete med Göteborgs universitet och JobMatch Sweden. Dr Ann-Christine Andersson Arntén har lett arbetet med studien och säger till DN att resultaten visar att Sveriges polischefer brister i egenskaper kopplade till den sociala kompetensen. ”Som chef är du en förebild för Läs mer…

Ann-Christine Andersson Arntén
4 Dec

”Svenska polischefer brister i social kompetens”

En ny studie visar att Sveriges polischefer rankas lägre än både chefer inom näringslivet och offentlig sektor i egenskaperna tillit, tolerans och kontaktskapande. De tre egenskaperna är kopplade till människans sociala förmåga. – Social kompetens är viktigt för ett välfungerande ledarskap. Att de här bristerna finns hos Sveriges polischefer är allvarligt, säger dr Ann-Christine Andersson Läs mer…

1 Dec

Video: Forskningsstudie om polisens ledarskap

Ann-Christine Andersson Arntén är doktor i psykologi och utredare vid NOA:s (Nationella operativa avdelningen) utvärderingsfunktion. Här berättar hon om sin forskning inom polisens ledarskap och om hur hon med hjälp av det DNV-GL certifierade arbetspsykologiska testet JobMatch Talent, har klarlagt styrkor och utvecklingsområden i det svenska polisledarskapet. Hennes mantra är att en bra ledare måste Läs mer…

22 Nov

Ny uppsats: JobMatch Talent upptäcker risk för skönmålning

En ny kandidatuppsats från Högskolan Väst visar att JobMatch Talent upptäcker testtagare som skönmålar sig själva och sina testsvar. Genom att låta 21 personer genomföra testet två gånger, där de svarade ärligt första gången och skönmålade svaren andra gången, slår uppsatsförfattarna fast att JobMatch Talent har förmågan att upptäcka skönmålning. – Vi välkomnar alla typer Läs mer…

20 Nov

Video: Hur SCB jobbar med strategisk kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer

Martin Lagerström arbetar som coach, konsult och rådgivare åt Statistiska centralbyråns ledningsgrupper och chefer. Martin har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer, ledningsgrupper och chefer i både privat och offentlig sektor i hur man använder faktabaserade metoder för att uppnå utmärkta resultat. Både för cheferna själva, deras medarbetare och kunder. Martin har nyligen mottagit flera Läs mer…

15 Nov

Video: Så använder Lernia JobMatch Talent

Lernia använder JobMatch Talent i samband med omställningar, där testet används för att hjälpa personer att göra rätt karriärval. Vi passade på att prata med Anna-Karin Pantzar, karriärcoach hos Lernia, på World Trade Center i Stockholm i samband med vår JobMatch Talent-kongress.