Video

JobMatch-dagen 12 mars 2020 i Stockholm

JobMatch Talent – Det vetenskapliga sättet att rekrytera träffsäkert

First Informal PoliceTalent Meeting – Professor Emeritus Johannes Knutsson

Professor Emeritus Johannes Knutsson pratar om Problem oriented Policing, POP. Forskning har visat att Problem Oriented Policing (POP) är ett användbart verktyg för att förbättra och effektivisera en polisorganisations arbete med brottsbekämpning och utredning. Han lyfter också värdet i att hitta och rekrytera rätt chefer, och hur viktigt det är för en organisation att utveckla ett gott ledarskap.

Forskningsstudie om polisens ledarskap

Ann-Christine Andersson Arntén är doktor i psykologi och utredare vid NOA:s (Nationella operativa avdelningen) utvärderingsfunktion. Här berättar hon om sin forskning inom polisens ledarskap och om hur hon med hjälp av det DNV certifierade arbetspsykologiska testet JobMatch Talent, har klarlagt styrkor och utvecklingsområden i det svenska polisledarskapet. Hennes mantra är att en bra ledare måste gilla människor.

 

Hur SCB jobbar med strategisk kompetensförsörjning av ledningsgrupper och chefer

Martin Lagerström arbetar som coach, konsult och rådgivare åt Statistiska Centralbyrås ledningsgrupper och chefer. Han pratar bl.a. om coachande ledarskap, hur de utvecklar deras ledningsgrupper, chefer och ledare samt hur de använder olika psykometriska test i deras olika faser av deras ledarskapsprogram.

Läs mer

 

Intervju med Anna-Karin Pantzar från Lernia

Vi passade på att prata med Anna-Karin på World Trade Center i Stockholm, i samband med vår JobMatch kongress där. Lernia använder JobMatch Talent-testet i samband med omställningar, där testet används för att hjälpa personer att göra rätt karriärval.

Intervju med Carolina Lundgren från JobBusters

JobBusters är ett rekryterings- och bemanningsföretag, som använder JobMatch Talent-testet för att tillmötesgå sina kunders högt ställda krav. Carolina var med på vår JobMatch Talent kongress i Stockholm. Hör här vad hon har att säga om JobMatch Talent.

”Vaccinera dig mot stress i ditt ledarskap.”

2017-02-27

Trevor Archer, forskare och doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, och Anki Holmberg från JobMatch Sweden föreläser om bland annat de vanligaste stressfällorna och hur de undviks.