Prislista – Jobmatch-Talent 2018

JobMatch Talent som ej certifierad användare

Inkl. muntlig återkoppling och bollplank med uppdragsansvarig. Skriftlig återkoppling till testtagaren. Ingen tidsgräns för användning. Logik-Analys ingår.

Antal JobMatchTalent

Per styck

1-4

5 000 kr

5-9

4 500 kr

10-19

4 000 kr

20-29

3 500 kr

30-49

3 000 kr

Vid större antal begär offert eller se vårt abonnemangsupplägg!

JobMatch Talent som certifierad användare

Minst en certifierad i JobMatch och ni tolkar alla resultat själva. Ingen tidsgräns för användning. Logik-Analys ingår.

Antal JobMatchTalent

Per styck

10-19

1 500 kr

20-49

1 300 kr

50-99

1 200 kr

100-199

1 000 kr

200-499

800 kr

500+

650 kr

JobMatch Talent Årsabonnemang

Obegränsad användning av JobMatchTalent till en fast månadsuppgift. Vi anpassar ditt abonnemang utifrån dina behov och din verksamhet. Nedan har du prisexempel på några olika avgiftsnivåer. Logik-Analys ingår.

Verksamhetens storlek/behov

Månadsavgift (ca)

Mindre

3 000 - 4 000 kr

Medelstor

5 000 - 7 000 kr

Större

8 000 - 10 000 kr

JobMatch Talent Utbildning & Certifiering

Det finns två nivåer av JobMatch-certifiering.

Nivå 1: Två kursdagar, inkl. certifiering

8 500 kr/person

Nivå 2: En kursdag, inkl. avancerad certifiering

8 500 kr/person

Paketpris för samtliga 3 dagar inkl. komplett certifiering

15 000 kr/person

Coachingsamtal baserad på JMT

Utvecklings- och coachingsamtal. Ca 1 1/2 timme per person. Återkoppling till uppdragsansvarig ingår.

Per coachingsamtal

3 500 kr

Utvecklings- och teamdagar

Vi skräddarsyr dessa dagar utifrån dina behov.

Per heldag

22 000 kr