Användningsområden

JobMatch testsystem är otroligt enkelt att använda. Du har allt under ett och samma tak i ditt online JobMatch Center. Det är ett dynamiskt testsystem, där du själv väljer hur omfattande dina tester skall vara.

Du kan välja ett djupgående och detaljerat test som JobMatch Talent, att använda i rekrytering eller som utvecklingsverktyg. Du kan också välja mellan ett tiotal enklare tester för att matcha personer mot specifika roller, exempelvis inom vårdyrken, försäljning, service och administration. Du har även tillgång till ett antal screeningtester och kan dessutom skapa ditt egna skräddarsydda screeningtest.

Urval och rekrytering

När du skall rekrytera vet du sannolikt vad du söker för person, men hur vet du att du verkligen får den du behöver och vill ha?

I rekrytering och utveckling är matchningsfunktionen ett mycket effektivt sätt att se hur personen matchar en kravprofil. Denna funktion kan även användas i karriärutveckling och du kan välja mellan drygt 120 olika kravprofiler.

Grupputveckling

När du jobbar med grupper kan du skapa olika Teamrapporter för att lätt kunna se hur olika medarbetare matchar och kompletterar varandra.

Referenstagning

Vid referenstagning har du tillgång till en referensguide, där frågorna bland annat är anpassade efter hur testtagaren matchar kravprofilen.

Verktyg för ledarskap

För att på bästa sätt anpassa chefers ledarskap till varje enskild medarbetare finns speciella rapporter för vad som stressar, vad som motiverar samt en lista med tips om vad testtagarens chef bör tänka på för att skapa största möjliga engagemang och trivsel.