Stärk din kompetens som ledare med JobMatch Talent

JobMatch Talent hjälper dig att få en fördjupad insikt i dina medarbetares sätt att arbeta och samarbeta. Genom att testa dina medarbetare med JobMatch Talent får du ett verktyg till att hjälpa och stötta den enskilda medarbetaren och en guide till vad du bör tänka på i ditt ledarskap gentemot varje person.

Konstruktiva medarbetarsamtal

Varför inte ha ett konkret samtalsunderlag när du skall ha dina medarbetarsamtal? Med JobMatch Talent har ni massor att prata om, såsom personens styrkor och utvecklingsområden i relation till det jobb han/hon har.

Ni har också ett underlag för hur medarbetaren upplever stress och motivation inför olika saker. Genom att använda de olika rapportsidorna kan du hjälpa din personal att utvecklas ytterligare i jobbet och det är lättare att ta upp de punkter som eventuellt hindrar personen att nå sina mål.

Målinriktat ledarskap

När du låter dina medarbetare göra JobMatch Talent, får du tillgång till ett verktyg som du kan använda för att optimera ditt ledarskap gentemot varje person. Du kan välja vilka olika rapporter du vill använda dig av.

Som exempel kan du ta fram riktlinjer till hur du bäst stöttar, leder och motiverar varje person. Resultatet visar också var personen matchar eller inte matchar de krav som ställs för sin tjänst, vilket kan vara ett utmärkt upplägg för att öppna en dialog kring personens styrkor och utvecklingsområden.

Ge din nya medarbetare en bra start

När du får en ny medarbetare så kan JobMatch Talent vara praktiskt eftersom du får så mycket information att agera utifrån i ett och samma test. JobMatch Talent kan användas i såväl rekryteringsprocessen som till nyanställda och resultatet kan fungera som en guide till hur du bäst introducerar den nya medarbetaren till sitt nya jobb, vilket brukar bli en positiv upplevelse för alla.

Introducera nya medarbetare i gruppen

När du har rekryterat rätt person är nästa utmaning att få medarbetaren att smälta in i den befintliga gruppen. Genom att låta befintliga medarbetare göra JobMatch Talent kan du på förhand se hur du bäst får in din nya medarbetare i teamet.

3x3 Från timanställda till ledarnivå

Du kan använda JobMatch Talent i hela verksamheten. Med drygt 145 olika arbetsprofiler har du möjlighet att testa alla – från timanställda medarbetare till verksamhetens chefer – och matcha dem mot olika arbetskrav.

Istället för att endast satsa på tjänstemän, kan du ge hela organisationen ett lyft och möjlighet att få den motivationskick som ofta uppstår i samband med en JobMatch Talent-upplevelse.

 

Så här använder du JobMatch Talent i ditt ledarskap:

 1. Introducera dina medarbetare

  Du har en eller flera medarbetare, en grupp eller en hel avdelning som du vill ska göra JobMatch Talent. Du beskriver vad det handlar om och vad syftet kan vara. Du kan ta hjälp av våra resultatexempel på hemsidan, och om du vill eller behöver ha hjälp från oss med att informera om JobMatch Talent och om hur det går till så är du välkommen att höra av dig till oss.

 2. Du skickar testet till deltagarna

  Du loggar in i på ditt kundkonto i JobMatchCenter och skickar därifrån inloggningsuppgifterna via e-post till de medarbetare du vill testa.

 3. Medarbetarna besvarar de 200 frågorna

  Dina medarbetare loggar in och besvarar frågorna online, vilket tar ca 45 minuter.

 4. Välj själv detaljnivå i resultaten

  Du har nu många olika rapporter att välja mellan. Du kan välja att ta fram en kort sammanfattning av styrkor och utvecklingsområden eller välja att få flera sidor med detaljerad beskrivning av allt från arbetsstruktur, motivation och stressfaktorer till drivkrafter, samarbete, resultatinriktning och kommunikation. Samtidigt har du specifika rapporter om stressfaktorer, motivation och ledarskap. Rapporterna är skrivna till din medarbetare i en positiv anda, samtidigt som både styrkor och utvecklingsområden tas upp.

 5. Muntlig återkoppling

  Om du inte är certifierad i JobMatch Talent bokar du en tid för muntlig återkoppling direkt via ditt kundkonto i JobMatchCenter. Du får sedan diskutera resultatet med en av våra JobMatch- experter som kommer att agera bollplank samt ge dig vägledning och svar på dina frågor.

 6. Presentation av resultaten

  Beroende på ditt syfte med testförfarandet kan du nu använda resultatet på olika sätt. De rapporter som är skrivna direkt till din medarbetare kan du ge vidare utan att du behöver göra så mycket mer. Medarbetaren kommer att få en positiv upplevelse samt insikt om både sina styrkor och de områden som kan utvecklas. Du kan också ta upp rapporterna som ett underlag i medarbetarsamtal. Använd också resultatet för att anpassa din ledarstil på bästa sätt till den enskilda medarbetaren.