JobMatch Talent i Urval & Rekrytering

När du skall rekrytera vet du sannolikt vad du söker för person, men hur vet du att du verkligen får den du behöver och vill ha?

Med JobMatch Talent har vi arbetat för att alla skall kunna lyckas med sina rekryteringar, genom att ta ner ett ytterst avancerat arbetspsykologiskt test till ett jordnära plan så att alla kan använda det – även utan utbildning.

Varför du ska testa dina kandidater innan intervju

Genom att använda JobMatch Talent och testa dina kandidater innan du träffar dem, har du möjlighet att anpassa dina intervjufrågor och du har en komplett vägledning till vad du skall fokusera på i dina intervjuer. Med JobMatch Talent har du ett komplett testverktyg för hela rekryteringsprocessen.

Referenstagning

När du vill ta referenser väljer du att ta fram rapporten som heter ReferensGuide. Här har du ett skräddarsytt utkast till vilka frågor du bör få svar på.

Ge din nya medarbetare en bra start

Det smarta med JobMatch Talent är att du har allt i ett och samma test. Resultatet är så detaljerat att du inte bara kan använda det i rekryteringsprocessen.

Automatisk feedback till testtagaren

Det är inte nödvändigt för dig att själv ge feedback till testtagaren. Du kan välja att personen automatiskt får en skriftlig återkoppling. Denna text är skriven direkt till testtagaren (i du-form) på ett coachande sätt, fritt från onödiga värderingar. Denna återkoppling är testad på flera tusen personer med mycket positiv respons.

Använd JobMatch Talent från timanställda till ledarnivå

Med drygt 120 olika arbetsprofiler har du all möjlighet att testa personer från timanställda till ledarnivå och matcha mot olika arbetskrav. Du får viktig information som du normalt aldrig skulle få fram enbart genom intervjuer och CV.

Vetenskapligt dokumenterad validitet

I samarbete med Göteborgs universitet har vi genomfört olika vetenskapliga studier av JobMatch Talents validitet och förmåga att förutse arbetsbeteende, samarbete och prestation. Samtliga studier visar att JobMatch Talent är ett test med välgrundad vetenskaplig validitet.

Så här gör du:

 1. Du skickar JobMatch Talent-testet till testtagarna

  Du loggar in i på ditt kundkonto i JobMatchCenter och skickar därifrån inloggningsuppgifterna via e-post till de kandidater du vill testa. Det tar ca. 45 minuter att besvara de 200 frågorna i testet.

  När personen fyllt i sitt test blir du aviserad via e-post. Du kan nu logga in i ditt JobMatchCenter och ta fram de rapporter du behöver.

 2. Välj själv detaljnivå i resultatet

  Du har nu många olika rapporter att välja mellan. Du kan ta fram en sammanfattande rapport när du vill ha en snabb överblick av vad som matchar och inte matchar. När du vill fördjupa dig kan du ta fram en detaljerad beskrivning av allt från arbetsstruktur, motivation och stressfaktorer till drivkrafter, samarbete, resultatinriktning och kommunikation. Det finns också särskilda rapporter om stress, motivation och ledarskap.

 3. Välj mellan 120 olika kravprofiler

  Oavsett om du skall rekrytera eller testa befintlig personal, väljer du den kravprofil som bäst passar in på testtagarens befattning. En persons resultat kan matchas om obegränsat bland våra drygt 120 olika kravprofiler.

 4. Tolkningshjälp

  Om du inte är certifierad i JobMatch Talent bokar du en tid för muntlig återkoppling via ditt kundkonto i JobMatchCenter. Du får sedan diskutera resultatet med en av våra specialister som kommer att agera bollplank samt ge dig vägledning och svar på dina frågor.

 5. Referenstagning

  När du vill ta referenser tar du fram ReferensGuiden. Här har du ett skräddarsytt utkast till vilka frågor du bör få svar på. Dessa frågeställningar är framtagna både utifrån rent allmänna egenskaper hos kandidaten och utifrån matchningen mot vald arbetsprofil.