Utveckling genom personlig insikt

Personlig insikt är ett av de mest effektiva startskottet i en utvecklingsprocess och ger ofta bättre motivation och resultat än om man gör en generell utvecklingsinsats.

Egen coachning: En effektiv start!

JobMatch Talent gör att ledare och medarbetare på egen hand kan påbörja sina utvecklingsprocesser. Det låter kanske som en önskedröm men JobMatch Talent-rapporterna är utformade på sådant sätt att du kan ge dem direkt till medarbetarna så fort de fyllt i testet.

Tanken är att de ska bli inspirerade av sitt resultat och att självkännedomen blir mer distinkt, både när det gäller styrkor och utvecklingspotentialer.

Sammansättning av grupper

Du använder JobMatch Talent för att säkerställa att alla nödvändiga egenskaper finns representerade i en grupp. Beroende på vilka mål teamet har och hur de ska jobba med deadlines osv kan dessa egenskaper se lite olika ut. Det kan exempelvis röra sig om strategiskt tänkande, driv, problemlösning, initiativ, samarbetsförmåga eller struktur. Med JobMatch Talent får du fram vilka egenskaper varje enskild person besitter och det gör det lättare för dig att sätta ihop ett balanserat team.

Kartläggning av medarbetare

Genom JobMatchning på en arbetsgrupp kan du fördela arbetsuppgifterna mer effektivt och titta över ifall enskilda medarbetare har “rätt” arbetsuppgifter, d v s uppgifter de trivs med och klarar av. Du får också en bild av vad som motiverar och vad som stressar din personal – faktorer som kan vara värda att ta hänsyn till för att uppnå högsta möjliga trivsel och delaktighet. Detta är en väg att gå för att stärka engagemang och effektivitet.

Karriärutveckling och omställning

Med 30 egenskaper och drygt 145 arbetsprofiler har du alla möjligheter att matcha din medarbetares arbetssätt mot olika typer av befattningar och se var personen bäst passar in. Här fungerar JobMatch Talent som ett verktyg att hitta rätt väg.

Det kan också hända att du får reda på dina medarbetares personliga kompetenser – det kanske finns egenskaper som du inte har lagt märke till, men som kan vara till stor nytta på andra områden i er verksamhet.

Förändringsarbete

Det spelar inte alltid någon roll hur entusiastisk en chef är inför en förändring, eller hur fantastiska målbilder och visioner som målas upp – en del människor får man bara inte med sig.

Inför förändringsarbete kan du ha stor hjälp av JobMatch Talent. Genom att testa gruppen får du bra insikt i vilka behov som finns hos dina medarbetare och hur du kan tillgodose dessa så att det blir möjligt att genomföra förändringar utan att någon halkar efter eller sätter sig på tvären.

Börja förändringsprocessen rätt – använd JobMatch Talent för att ta reda på hur du bör gå fram och vilka du eventuellt bör ha med som förespråkare för ditt projekt.