JobMatch Testsystem

JobMatch: ett komplett testsystem för rekrytering och medarbetarutveckling

JobMatch är ett mycket användarvänligt testsystem för rekrytering och medarbetarutveckling på alla nivåer. Du har tillgång till en serie med lättolkade psykometriska personlighetstester som du kan använda direkt och utan krav på förkunskaper. I ditt online JobMatch Center kan du välja mellan rekryteringstest, begåvningstest, screeningtest och ett antal kortfattade yrkesrelaterade personlighetstester – allt för att göra din rekrytering och medarbetarutveckling så smidig som möjligt.

Med vårt matchningsverktyg, där du kan matcha en person mot någon av våra 145 kravprofiler, har du troligen marknadens vassaste och mest träffsäkra prognosverktyg för arbetsprestation. Här kan du ta fram fördjupade analyser och rapporter för rekrytering, talent management, coaching, teamutveckling mm.

Prova kostnadsfritt

Att bli testad skall vara en positiv upplevelse

Både våra användare och testdeltagare ger oss mycket beröm för de skriftliga rapporterna, för det pedagogiska upplägget och beskrivningar som man kan relatera till. Det är viktigt för oss att också testdeltagarna får en positiv upplevelse och ett lyft när de genomgår våra psykometriska tester.

JobMatch Talent-testet

JobMatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för rekrytering och medarbetarutveckling. Testet är baserat på arbetsrelaterad psykometri. Med sina 30 egenskaper ger det dig en nyanserad bild av den testades sätt att arbeta och samarbeta. Testet är granskat och certifierat av DNV och utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation. Det smarta med JMT är att testet kan användas i hela organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

Läs mer

145 kravprofiler

I matchningsverktyget kan du koppla JobMatch Talent-testet till en kravprofil och skapa en matchningsanalys baserad på någon av våra 145 kravprofiler – du har allt från produktionsarbete till olika ledarstilar. Du får nu en fördjupad analys av hur personen matchar specifika krav. I matchningsverktyget har du även tillgång till fler rapporter, bland annat en referensguide med frågor utifrån varje matchning, samt en nyckelrapport som visar matchningsprocent mot kravprofilen.

Läs mer

Screeningtest

JobMatch Screen är lösningen när du har många sökande som automatiskt behöver gallras och sorteras efter relevans. Screeningtestet bygger på det DNV-certifierade testet JobMatch Talent, som har en mycket väldokumenterad validitet. Idén med screeningverktyget är att du enbart lägger energi på de mest relevanta kandidaterna, får större träffsäkerhet och minimerar administrationstiden.

Du kan välja mellan ett antal befattningsrelaterade screeningtester som mäter de viktigaste nyckelegenskaperna. Ska ni t.ex. anställa en säljare eller en truckförare, väljer ni det screeningtest som passar bäst, alternativt att ni väljer ut de egenskaper som är viktigast för rollen och skapar era egna screeningtester.

Läs mer

JobMatch LogiQ

JobMatch LogiQ (JMLQ) är ett modernt och innovativt adaptivt IQ- och begåvningstest som är utvecklat för att skatta kognitiv prestation inom problemlösningsförmåga och logiska resonemang. Uppgifterna i testet är språkoberoende och instruktioner finns på 31 språk.

JMLQ är granskat, godkänt och vetenskapligt certifierat av DNV.

Läs mer

 

DNV-granskade tester
Om du vill säkerställa god kvalitet på de tester du använder, bör du kontrollera att instrumentet är granskat och certifierat av DNV. Tidigare var det STP, under Psykologförbundet, som granskade personlighetstester och psykometriska test i Sverige. De godkände eller certifierade dock aldrig några testinstrument. Det Norske Veritas, DNV, har tagit över granskningsrollen idag. Ett test som har certifierats av DNV innebär att det både är granskat, godkänt och certifierat av DNV. Här är det också viktigt att skilja på om ett personlighetstest är granskat enligt de tidigare riktlinjerna eller enligt de nya, mer krävande EFPA-riktlinjer som togs i bruk i Sverige 2015. JobMatch Talent-testet var det första testet i Sverige som DNV-granskades och certifierades enligt de nya EFPA-riktlinjerna.

Prova kostnadsfritt